Speurneuzen in de Kwekelstraat hebben weer beet, werkgroep ontdekt mikwe.

GORINCHEM – De gemeentelijke werkgroep archeologie heeft de afgelopen twee weken op een parkeerplaats in de Kwekelstraat gespeurd naar restanten van de in 1958 gesloopte synagoge. Naast negentiende-eeuws serviesgoed, muurresten, kelders en een watergat werd ook een zogenaamde ‘mikwe’ gevonden.

De mikweh is een ritueel joods bad voor gehuwde vrouwen die zich na elke menstruatie in dit bad dienen te reinigen. Ook vrouwen die op het punt staan hun ja-woord te geven, maken vlak voor hun huwelijksdag gebruik van dit bad. Het joodse bad, dat zich bevond aan de achterzijde van de synagoge, werd ontdekt door de archeologen Pieter Floore en Martin Veen die, met de dagelijkse hulp van enkele vrijwilligers, tien dagen aan deze klus hebben gewerkt. Veen: “Dat we een mikweh hebben ontdekt, is natuurlijk een leuke opsteker. Helaas lag niet alles waar we naar op zoek waren meer in de grond. Toen ze in 1958 de synagoge hebben gesloopt, zijn ze immers vrij drastisch te werk gegaan.”

In de watergang troffen Floore en Veen huisvuil aan uit de vorige twee eeuwen. De inhoud van dit afval, dat voornamelijk bestaat uit etensresten van grote zoetwater-vissen als de snoek en de steur, is gezeefd. De komende maanden worden de vondsten nader onderzocht.

Het mikweh heeft de meest ‘cultuurhistorische’ waarde van de gevonden objecten. In overleg met ING Vastgoed, de projectontwikkelaar die vandaag van start geen met de nieuwbouw in de Kwekelstraat, wordt gezocht naar een oplossing om de mikweh als monument te behouden. Volgens Martin Veen wordt daarover binnenkort een beslissing genomen. “Het is allemaal heel kort dag. Woensdag beginnen de werkzaamheden al, dus moet er snel beslist worden. Zelf heb ik twee opties voor ogen. Omdat de mikweh momenteel op een plek ligt waar de fundering wordt gebouwd, lijkt het mij het beste om het bad iets te laten zakken zodat de funderingspalen er niet doorheen worden geheid. Een andere mogelijkheid is het verplaatsen van het mikweh naar het gedeelte waar de kruipruimte komt te. liggen.”

Gorcumse Courant
1 maart 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.