Joods ritueel bad gevonden

GORINCHEM, 24 februari 2000- De afgelopen week heeft de gemeentelijke Werkgroep Archeologie met succes een onderzoek uitgevoerd in de Kwekelstraat in Gorinchem. De aangetroffen resten behoorden tot de voormalige synagoge die hier tussen 1841 en 1958 was gevestigd. Ondanks de rigoureuze sloop in de vijftiger jaren, werd toch een belangrijk deel van het voormalige kerkgebouw teruggevonden. De resten zijn in kaart gebracht en gefotografeerd. De meest opzienbarende vondst was een Joods ritueel bad (mikwe).

Het mikwe, gebouwd volgens nauwgezette religieuze voorschriften, is een belangrijk onderdeel van een synagoge.  Bij het huwelijk maakt de bruid er kort voor de huwelijksdag gebruik van. De gehuwde vrouw wordt geacht zich na elke menstruatie in het bad met een onderdompeling te reinigen.

De badplaats bevond zich in de consistorie, een klein gebouwtje direct grenzend aan de achterzijde van de synagoge. In 1902 werd in het aangrenzende woonhuis (Kwekelstraat 24-26) een nieuwe badvoorziening gemaakt. In dit nog bestaande pand herinnert overigens niets meer aan deze functie.

In een bijbehorende watergang werd huisvuil uit de 19’/20′ eeuw aangetroffen. De inhoud is gezeefd en naast een grote hoeveelheid scherven van tafelservies werd opvallend veel afval van grote riviervissen (snoek, steur etc.) aangetroffen. De komende maanden zullen de vondsten nader worden onderzocht.

In overleg met ING Vastgoed de projectontwikkelaar binnenkort op het perceel start met nieuwbouw, wordt naar een oplossing gezocht om de mikweh als monument te behouden en mogelijk in de nieuwbouw op te nemen.

Persbericht Gemeente Gorinchem
24 februari 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.