Joods ritueel bad blijft behouden

GORINCHEM – Het onlangs opgegraven joodse rituele bad aan de Kwekelstraat blijft behouden voor de stad Gorinchem. De gemeente, en projectontwikkelaar ING Vastgoed zullen de kosten voor de verplaatsing van het reinigingsbad voor hun rekening nemen. Het rituele bad zal op het huidige percee1 verplaatst worden en opnieuw bedekt worden met zand. Daardoor zal het geen schade oplopen tijdens de woningbouw die binnenkort zal beginnen.

Het is nog onduidelijk hoe groot de financiële lasten zullen zijn. Dat hangt ondermeer af van de staat waarin het bad verkeert. Het is de bedoeling dat de aanwezigheid van het ligbad (…) op de een of andere manier naar voren wordt gebracht in de nieuwbouw. Dat kan bijvoorbeeld door de contouren zichtbaar te maken door bijvoorbeeld afwijkende tegels te gebruiken.

De joodse synagoge bevond zich tussen 1841 en 1958 aan.de Kwekelstraat. In de jaren vijftig werd deze afgebroken. Het rituele had, dat door de gemeentelijke Werkgroep Archeologie tijdens opgravingen werd blootgelegd, was het enige dat overbleef.

De Stad Gorinchem
14 maart 2000

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.