Uniek gedenk­te­ken Hof van Arkel

GORINCHEM – Op ini­ti­a­tief van stads­ar­che­o­loog Pieter Floore en Herman Nieuwdorp (afde­ling ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling van de gemeen­te) wordt in de stad een gedenk­te­ken geplaatst voor het Hof van Arkel. Het monu­ment wordt aan­ge­bracht ter nage­dach­te­nis aan de vond­sten op het ter­rein van de toe­kom­sti­ge V&D, waar ver­schil­len­de voor­wer­pen van de fami­lie Van Arkel wer­den aan­ge­trof­fen.

Het gedenk­te­ken wordt geplaatst in de Struisvogelstraat nabij de Kazernepoort en kost 6700 euro. De vond­sten van het V&D ter­rein wor­den ver­werkt in het monu­ment. Zo wordt onder ande­re een voet van een gevon­den zuil gebruikt. Op het twee meter hoge monu­ment wordt ook het fami­lie­wa­pen van de fami­lie Van Arkel aan­ge­bracht.

5 augus­tus 2003
De Stad Gorinchem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.