Uniek gedenkteken Hof van Arkel

GORIN­CHEM – Op ini­ti­a­tief van stads­ar­che­o­loog Pie­ter Floore en Her­man Nieuw­dorp (afde­ling ruim­te­lijke ont­wik­ke­ling van de gemeente) wordt in de stad een uniek gedenk­te­ken geplaatst voor het Hof van Arkel. Het monu­ment wordt aan­ge­bracht ter nage­dach­te­nis aan de vond­sten op het ter­rein van de toe­kom­stige V&D, waar ver­schil­lende voor­wer­pen van de fami­lie Van Arkel wer­den aangetroffen.

Het gedenk­te­ken wordt geplaatst in de Struis­vo­gel­straat nabij de Kazer­ne­poort en kost 6700 euro. De vond­sten van het V&D ter­rein wor­den ver­werkt in het monu­ment. Zo wordt onder andere een voet van een gevon­den zuil gebruikt. Op het twee meter hoge monu­ment wordt ook het fami­lie­wa­pen van de fami­lie Van Arkel aangebracht.

5 augus­tus 2003
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.