Restanten Hof Van Arkel aangetroffen, historische vondst in Gorcumse binnenstad

GORINCHEM – Archeologen zijn in de Gorcumse binnenstad gestuit op de restanten van zeer vermoedelijk het Hof Van Arkel. En dat is een vondst van grote historische waarde, te meer omdat er behalve enkele verwijzingen in de archieven geen directe historische stukken het bestaan van det Hof onderbouwden. Bovendien is het de oudste bebouwing ooit die in de Gorcumse binnenstad is aangetroffen.

Stevige, brede bakstenen muren verraden dat in de veertiende eeuw pal tegenover de Gorcumse kerktoren een imposant huis moet hebben gestaan.
“Daarvan getuigt ook de stevige fundering, een raamwerk van houten dwarsbalken onder die muren”, zegt Ronald van Genabeek van het onderzoeks- en adviesbureau Baac. Het bureau is in de arm genomen door de gemeente Gorinchem om het onderzoek te leiden op de plek aan de Krijtstraat waar straks V&D wordt gebouwd.

“Het gaat dus zeer vermoedelijk inderdaad om het huis van Jan van Arkel, Jan nummer vijf in dit geval, want bijna al die Van Arkels heetten Jan. In archieven wordt dit huis genoemd in een verhaal over een complot tegen Jan van Arkel”, zegt amateur-archeoloog Martin Veen van de Werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem. “De groei van Gorinchem tot middeleeuwse stad staat namelijk in directe relatie met de macht die de Heeren Van Arkel uitoefenden. Niet alleen in bestuurlijk maar ook in financieel opzicht.”

Ondanks deze historische invloed is er weinig bekend over het leven van deze familie in de stad Gorinchem. De opgravingen aan de Krijtstraat bieden wellicht meer inzicht, omdat er behalve de muren ook enkele beerputten zijn aangetroffen. In deze kuilen, die destijds werden gebruikt als vuilnis belt, verdwenen behalve etensresten ook stukken gebroken serviesgoed. “We hebben enkele scherfjes veertiende eeuws glas aangetroffen. Geen grote hoeveelheden, maar toch. Glas was in die tijd iets heel bijzonders en dus behoorlijk duur. De gewone man kon het niet betalen. Dus in dat opzicht zijn die scherven ook een indicatie.”

Verder onderzoek op locatie moet uitwijzen hoe het Hof er precies heeft uitgezien, omdat slechts tot nu toe slechts een deel is blootgelegd. Hiervoor hebben de Werkgroep Archeologie en Baac nog ruim drie weken de tijd. Daarna begint de voorbereiding voor de bouw van V&D.

5 september 2002
De Dordtenaar

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.