Onthulling monument Hof van Arkel in de binnenstad uitgesteld.

De onthulling door wethouder H. van Santen van het gedenkteken voor de Hof van Arkel, die op donderdag 11 december zou plaatsvinden, is uitgesteld. Voor het plaatsen van het gedenkteken is een bouwvergunning noodzakelijk omdat het plaatsen daarvan moet worden opgevat als ‘bouwen’ in het beschermd stadsgezicht. Buiten het beschermd stadsgezicht mogen gedenktekens en straatmeubilair veelal zonder vergunning worden geplaatst. Binnen het beschermd stadsgezicht is dat echter niet toegestaan. In het enthousiastme van de initiatiefnemers is dit helaas over het hoofd gezien en daarom heeft de gemeente besloten de onthulling uit te stellen.

In de  tussentijd blijft het monument op zijn plaats staan in afwachting van de afronding van de procedure.
Hiervoor is gekozen omdat het initiatief zeer op prijs gesteld wordt en omdat op deze manier toch alvast het nieuwe gedenkteken bewonderd kan worden.
Mocht er geen vergunning worden verleend omdat het op onoverkomelijke bezwaren stuit, dan zal het monument alsnog worden verwijderd.
Zodra de procedure rond de aanvraag van de bouwvergunning positief is afgerond, wordt bekendgemaakt wanneer het monument wel onthuld zal worden.

Het monument is een gedenkteken dat refereert aan de Hof van Arkel. Voor het bouwen van de V&D in de binnenstad is op deze locatie archeologisch onderzoek verricht. Naast allerlei oude gebruiksvoorwerpen is ook een historische kolom opgegraven. Deze kolom is door de archeologen toegeschreven aan de Hof van Arkel, die vroeger op deze plaats heeft gestaan. Na de opgraving is de idee ontstaan om van deze archeologische vondst een monument te maken.

16 december 2003
De Stad Gorinchem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.