Mogelijk verrassing in Krijtstraat

 

GORINCHEM – Gro­te stof­wol­ken ste­gen vori­ge week op van­af het ter­rein aan de Krijt­straat, maar nu de sloop­werk­zaam­he­den bij­na zijn vol­tooid gaan de har­ten van de arche­o­lo­gen snel­ler klop­pen. Op de toe­kom­sti­ge loca­tie voor de V&D zal wel eens een bij­zon­de­re vondst kun­nen wor­den gedaan. Op het ter­rein ligt moge­lijk een deel van het hof van de fami­lie Van Arkel, dat stamt uit de veer­tien­de eeuw.

De komen­de tijd gaan de arche­o­lo­gen het ter­rein gron­dig onder­zoe­ken, waar­na het waren­huis wordt gebouwd.

5 juli 2002
De Stad Gorinchem

Lees ook

Reacties zijn gesloten.