Fundering uit de 14de eeuw opgegraven

Bij opgravingen in Gorinchem zijn delen gevonden van de fundering van een adellijk huis uit de 14de eeuw, dat toebehoorde aan Jan van Arkel.
De opgravingen, deels zelfs uit de 13de eeuw, geven volgens de archeologen inzicht in de behuizing van Van Arkel, een edelman die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Gorinchem.

Het huis stond prominent vooraan tussen verder houten huisjes. De resten worden getekend, gefotografeerd en daarna verwijderd. Eind september begint op de plek van de vondst de bouw van een winkel.

6 september 2002
Algemeen Dagblad

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.