Verder zoeken naar skeletten

GORIN­CHEM – Na het week­end wordt er gegra­ven bij de Grote Toren, om te onder­zoe­ken of er meer men­se­lijke res­ten lig­gen. In janu­ari werd een grote hoe­veel­heid bot­ten aan­ge­trof­fen tij­dens werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de kerk. Des­tijds was er al op gere­kend dat er men­se­lijke res­ten kon­den lig­gen, maar omdat het er zoveel waren, werd het werk tij­de­lijk gestaakt. Het tracé voor de blus­lei­ding en de blus­put wordt daarom uit­ge­gra­ven door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaandijk.

Verder zoeken naar skeletten, archeologisch onderzoek Achter de kerk in Gorinchem 2008

Ver­der zoe­ken naar skeletten

Gor­cumse Courant
14 mei 2008

Reacties zijn gesloten.