Verder zoeken naar skeletten

 

GORINCHEM – Na het week­end wordt er gegra­ven bij de Gro­te Toren, om te onder­zoe­ken of er meer men­se­lij­ke res­ten lig­gen. In janu­a­ri werd een gro­te hoe­veel­heid bot­ten aan­ge­trof­fen tij­dens werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de kerk. Des­tijds was er al op gere­kend dat er men­se­lij­ke res­ten kon­den lig­gen, maar omdat het er zoveel waren, werd het werk tij­de­lijk gestaakt. Het tra­cé voor de blus­lei­ding en de blus­put wordt daar­om uit­ge­gra­ven door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaandijk.

Verder zoeken naar skeletten, archeologisch onderzoek Achter de kerk in Gorinchem 2008

Ver­der zoe­ken naar skeletten

Gor­cum­se Courant
14 mei 2008

Lees ook

Reacties zijn gesloten.