Verder zoeken naar skeletten

GORINCHEM – Na het week­end wordt er gegra­ven bij de Gro­te Toren, om te onder­zoe­ken of er meer men­se­lij­ke res­ten lig­gen. In janu­a­ri werd een gro­te hoe­veel­heid bot­ten aan­ge­trof­fen tij­dens werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de kerk. Des­tijds was er al op gere­kend dat er men­se­lij­ke res­ten kon­den lig­gen, maar omdat het er zoveel waren, werd het werk tij­de­lijk gestaakt. Het tra­cé voor de blus­lei­ding en de blus­put wordt daar­om uit­ge­gra­ven door Hol­lan­dia arche­o­lo­gen uit Zaan­dijk.

Archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

Gor­cum­se Cou­rant
14 mei 2008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.