Opgegraven botjes naar laboratorium voor onderzoek

GORINCHEM – Bij de archeologische opgravingen in de sleuf naast de Grote Toren in Gorinchem zijn behalve botten en enkele scherfresten geen bijzonderheden gevonden.

Een deel van de opgegraven botten en scherven is voor nader onderzoek naar een gespecialiseerd laboratorium gebracht. Nader onderzoek van de botten moet uitwijzen wat de leeftijd is van de opgegraven skeletdelen. Wellicht valt op basis van dat onderzoek ook nog te achterhalen of de daar begraven personen aan een ziekte leden.

Maja d' Hollosy en Toos Busch druk met registratie vondsten

Maja d’ Hollosy en Toos Busch druk met registratie van de vondsten

De opgravingen van vorige week waren het vervolg op graafwerk in en naast de toren begin van dit jaar. De bluswaterleiding in de toren moest worden verlegd. Bij graafwerk werden veel meer menselijke botten gevonden dan werd verwacht. Tot 1830 was het gebied rond de toren en de kerk begraafplaats.

Om meer informatie over die begraafplaats te verzamelen, werd in januari besloten de botresten tijdelijk weer te bedekken met klinkers. Stadsarcheologe Eliza van Rooijen heeft daarop een plan van aanpak gemaakt voor nader onderzoek.

De naast de toren gegraven sleuf gaf een divers beeld. Op sommige plekken lagen de botten helemaal door elkaar, op andere plekken lag het skelet nog vrijwel zoals het er ooit is neergelegd. Er werden ook nog enkele houtresten van  kisten gevonden. De botten worden uiteindelijk allemaal herbegraven op de Algemene Begraafplaats.

AD Rivierenland
30 mei 2008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.