Nader onderzoek naar opgegraven botten in Gorinchem

GORINCHEM – De botten die deze week worden opgegraven in de sleuf bij de Grote Toren in Gorinchem worden de komende maanden nader onderzocht. Een fysische antropoloog gaat proberen de leeftijd van de bij de kerk begraven personen te achterhalen. Ook kan nader onderzoek wellicht duidelijk maken of de desbetreffende persoon leed aan een bepaalde ziekte. Dat vervolgonderzoek gaat nog wel enkele maanden duren.

Archeologisch onderzoek Achter de kerk te Gorinchem, 2008

De opgravingen worden gedaan nadat begin dit jaar bij de aanleg van een leiding voor de blusinstallatie van de toren veel meer botresten werden ontdekt dan werd verwacht. Dat het gebied rond de kerk tussen de 13de eeuw en 1830 werd gebruikt als begraafplaats, was al wel bekend. De gevonden botten worden na afronding van het vervolgonderzoek herbegraven op de Algemene Begraafplaats in Gorinchem. Als het gaat om hele of grote delen van een zelfde skelet, krijgen die bij het herbegraven een individu-nummer.

De gemeente Gorinchem heeft voor archeologisch onderzoek een bedrag van 40.000 euro uitgetrokken. Het locatie onderzoek moet deze week worden afgerond. Daarna wordt de leiding voor de blusinstallatie aangelegd en kan de sleuf weer bestraat worden.

AD Rivierenland
21 mei 2008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.