Verwachtingskaart

Verwachtingskaart

Archeologische verwachtingskaart gemeente Gorinchem, klik op afbeelding voor volledige weergave.

Klik op de kaart voor een volledige weergave in pdf

Archeologiebeleid
Het archeologiebeleid is in samenwerking met zeven andere gemeenten in de regio Ablasserwaard-Vijfheerenlanden tot stand gekomen en komt voort uit de nieuwe taken en bevoegdheden die gemeenten met de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in 2007 hebben gekregen. Het archeologiebeleid geeft aan op welke wijze de acht gemeenten – waaronder Gorinchem – met archeologie willen omgaan en vormt onder andere een bouwsteen voor nog op te stellen bestemmingsplannen.

Verwachtingskaart
Een onderdeel van het gemeentelijke archeologisch beleid is het actueel houden van een verwachtingskaart. Deze kaart toont de bekende archeologische vindplaatsen en de locaties waar een verhoogde kans is om archeologische resten aan te treffen. Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen is het een leidraad om te bepalen of voorafgaand onderzoek noodzakelijk is.

De verwachtingskaart sluit aan op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Gorinchem.

Basisdocumenten

Raadsvoorstel en -besluit archeologiebeleid gemeente Gorinchem
2010-508; vastgesteld 28 oktober 2010.
BekijkDownload (2,84 MB)

Beleidsnota Archeologie van de samenwerkende gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Zederik; november 2009.
BekijkDownload (966 kB) 

E.H. Boshoven, A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart; BAAC rapport V-08.0185; ‘s-Hertogenbosch 2009.
Bekijk | Download (6,40 MB)

Reageren is niet mogelijk