Depot ver­huisd

 

Arkelsedijk 24, Gorinchem

Arkels­edijk 24, Gorin­chem

De eer­ste week van janu­a­ri 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de Ave­lin­gen naar de Arkels­edijk, het voor­ma­li­ge onder­ko­men van de GGD en de ambu­lan­ce­dienst. De voor­be­rei­ding op deze ver­hui­zing heeft een lan­ge tijd geduurd. Zo bleek het niet een­vou­dig een ver­van­gen­de ruim­te te vin­den die aan alle wen­sen en (wet­te­lij­ke) eisen vol­deed.  Daar­naast was er voor­keur voor een loca­tie in of op kor­te afstand van de Gor­cum­se bin­nen­stad.

Voor­af is door de vrij­wil­li­gers van het depot hard gewerkt om de col­lec­tie voor trans­port gereed te maken. Gelijk­tij­dig wer­den in het ‘nieu­we’ onder­ko­men nog enke­le bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen uit­ge­voerd.

Het arche­o­lo­gisch depot was sinds 2002 gehuis­vest in het voor­ma­lig ENECO gebouw op Ave­lin­gen Oost 2a.

Kan vol met ongedierte naar tentoonstelling in het Rijksmuseum

Kan vol met onge­dier­te naar ten­toon­stel­li…

  Van­af don­der­dag 2 mei is in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den een niet-alle­­daag­­se Gor­cum­se bodem­vondst te zien : een mid­del­eeuw­se pot, ooit gebruikt als mui­zen­val. Deze ‘mui­zen­pot’ van een­vou­dig grijs aar­de­werk …

Kom speuren in het depot tijdens de Nationale Archeologiedagen

Kom speu­ren in het depot tij­dens de Nati­o­n…

 Wil jij het prach­ti­ge glas zien waar­uit een school­rec­tor 600 jaar gele­den zijn bier­tje dronk ? Of ben je nieuws­gie­rig naar de mid­del­eeuw­se wapens die men gebruik­te bij het beleg van …

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.