Depot ver­huisd

 

Arkelsedijk 24, Gorinchem

Arkelsedijk 24, Gorinchem

De eer­ste week van janu­a­ri 2017 is het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gisch depot ver­huisd van de Avelingen naar de Arkelsedijk, het voor­ma­li­ge onder­ko­men van de GGD en de ambu­lan­ce­dienst. De voor­be­rei­ding op deze ver­hui­zing heeft een lan­ge tijd geduurd. Zo bleek het niet een­vou­dig een ver­van­gen­de ruim­te te vin­den die aan alle wen­sen en (wet­te­lij­ke) eisen vol­deed.  Daarnaast was er voor­keur voor een loca­tie in of op kor­te afstand van de Gorcumse bin­nen­stad.

Vooraf is door de vrij­wil­li­gers van het depot hard gewerkt om de col­lec­tie voor trans­port gereed te maken. Gelijktijdig wer­den in het ‘nieu­we’ onder­ko­men nog enke­le bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen uit­ge­voerd.

Het arche­o­lo­gisch depot was sinds 2002 gehuis­vest in het voor­ma­lig ENECO gebouw op Avelingen Oost 2a.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.