Skeletten ach­ter het Gorcums Museum

Gorinchem begraafplaats Groenmarkt 2017

Archeoloog Pieter Floore geeft een kor­te toe­lich­ting op het onder­zoek Dit onder­zoek is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eerder deze maand vond daar­om ook een beperk­te opgra­ving plaats op de Varkenmarkt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van de doods­kis­ten.…

Lees ver­der