Skeletten achter het Gorcums Museum

Gorinchem begraafplaats Groenmarkt 2017

   Dit onderzoek is uitgevoerd vooruitlopend op het plaatsen van vuilcontainers. Eerder deze maand vond daarom ook een beperkte opgraving plaats op de Varkenmarkt. De aangetroffen skeletten worden nader onderzocht. Met dendrochronologisch onderzoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouderdom van de doodskisten. Dit laatste wordt nog een lastige…

Lees verder

Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 2017

  Woensdag 30 augustus werden rond de eerder bij archeologisch onderzoek aangetroffen muurresten Buiten de Waterpoort mechanische grondboringen verricht om een beter zicht te krijgen in de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het fundering- en palenplan van het te bouwen hotel hierop kunnen worden aangepast. Het onderzoek werd uitgevoerd…

Lees verder