Opgraving van een begraaf­plaats Groenmarkt-Achter de kerk

Skeletonderzoek Achter de Kerk Gorinchem november 2017

Dinsdag 7 novem­ber start­te Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op de Groenmarkt-Achter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen. De op te…

Lees ver­der

Skeletten ach­ter het Gorcums Museum

Gorinchem begraafplaats Groenmarkt 2017

Archeoloog Pieter Floore geeft een kor­te toe­lich­ting op het onder­zoek Dit onder­zoek is uit­ge­voerd voor­uit­lo­pend op het plaat­sen van vuil­con­tai­ners. Eerder deze maand vond daar­om ook een beperk­te opgra­ving plaats op de Varkenmarkt. De aan­ge­trof­fen ske­let­ten wor­den nader onder­zocht. Met den­dro­chro­no­lo­gisch onder­zoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouder­dom van de doods­kis­ten.…

Lees ver­der