Opgraving van een begraaf­plaats Groenmarkt-Achter de kerk

Skeletonderzoek Achter de Kerk Gorinchem november 2017

Dinsdag 7 novem­ber start­te Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgra­ving naar het voor­ma­li­ge kerk­hof op de Groenmarkt-Achter de Kerk. Het onder­zoek is nood­za­ke­lijk in ver­band met het plan­ten van een vier­tal lin­de­bo­men op deze plek als onder­deel van de her­in­rich­ting van dit gebied. De werk­zaam­he­den zul­len naar schat­ting 2 weken in beslag nemen. De op te…

Lees ver­der