Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 2017

  Woensdag 30 augustus werden rond de eerder bij archeologisch onderzoek aangetroffen muurresten Buiten de Waterpoort mechanische grondboringen verricht om een beter zicht te krijgen in de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het fundering- en palenplan van het te bouwen hotel hierop kunnen worden aangepast. Het onderzoek werd uitgevoerd…

Lees verder