Publi­ca­tie Blau­we Toren

Blauwe Toren

  Enke­le maan­den gele­den werd de Stich­ting Kas­te­len­stu­dies Neder­land (SKN) opge­richt. De stich­ting heeft als doel het bevor­de­ren en publi­ce­ren van onder­zoek naar kas­te­len, bui­ten­plaat­sen, land­goe­de­ren en hier­aan gere­la­teerd his­to­risch groen. De eer­ste publi­ca­tie wordt in maart ver­wacht en bevat onder ande­re een uit­ge­breid arti­kel  door Taco Her­mans en Edwin Orsel over de…

Lees ver­der