Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 2017

  Woensdag 30 augustus werden rond de eerder bij archeologisch onderzoek aangetroffen muurresten Buiten de Waterpoort mechanische grondboringen verricht om een beter zicht te krijgen in de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het fundering- en palenplan van het te bouwen hotel hierop kunnen worden aangepast. Het onderzoek werd uitgevoerd…

Lees verder

Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

  De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende…

Lees verder

Rapport onderzoek Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

  Het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste conclusie en aanbevelingen: de aangetroffen verdedigingswerken zijn behoudenswaardig en geadviseerd wordt deze zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk het bouwplan hierop aan te passen. De gemeente Gorinchem…

Lees verder

Blauwe Toren in de Krabsteeg

Muurresten Blauwe Toren gevonden tijdens bouwwerkzaamheden aan de Krabsteeg te Gorinchem in 1983-1984

In  1983 kwam in een bouwput ten zuiden van de Krabsteeg, tegenwoordig Schuttersgracht, een zeer zware ca 9.30 m dikke ongeveer oost-west verlopende muur tevoorschijn. De muur was gemetseld met stenen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoogte van ca. 3,50 m bewaard en rustte op een fundering van hout. Evenwijdig aan deze muur had op…

Lees verder