Groen licht voor haalbaarheidsonderzoek

Vestingmuur met schietgat, archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort te Gorinchem

  De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende…

Lees verder

Booronderzoek voorafgaand op plaatsen vuilcontainers

Ondergrondse afvalcontainer Gorinchem

In de week van 15 mei 2017 heeft Hollandia archeologen in opdracht van de gemeente Gorinchem een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor meerdere planlocaties binnen de historische binnenstad van Gorinchem. Aanleiding voor het onderzoek is het (ver)plaatsen en verwijderen van 9 ondergrondse vuilcontainers. De hiermee gepaard gaande bodemingrepen vormen mogelijk een bedreiging voor het archeologisch…

Lees verder

Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

  Een foto-impressie van het archeologisch onderzoek naar de gevonden muurresten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Lees verder

Wat kun je met de Blauwe Toren?

Blauwe Toren door Sluijters detail

  De opgraving van de funderingen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoederen in de stad bezig. Als vervolg op de lezingenavond eerder in het Gymnasium te Gorinchem organiseert de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” daarom maandagavond 13 maart a.s. een avond met als thema “De Blauwe Toren: waarom stond die in Gorinchem en…

Lees verder