Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeente Gorinchem ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de locatie Buiten de Waterpoort. De beleidsafdeling beoordeelt deze onderzoeksresultaten nu. Het college van b&w neemt daar vervolgens een besluit over en licht de gemeenteraad in.…

Lees verder

Resten vestingmuur met toren in de Hazewindhondstraat

Nadat de vestingtoren was weggebroken heeft met de ontstane opening in de muur opgevuld, Hazewindhondstraat Gorinchem

Dinsdag 10 oktober startte Transect BV een archeologisch onderzoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eerder funderingen van 17de eeuwse bebouwing en een 18de eeuwse watergang waren aangetroffen, werd begin van deze week ook een deel van de middeleeuwse vestingmuur blootgelegd. Middeleeuwse muur Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 lijkt alsof de…

Lees verder

Vondstenspreekuur tijdens de Nationale Archeologiedagen

  Pak de unieke kans en breng een bezoek aan het gemeentelijk archeologisch depot van Gorinchem! Normaal gesproken zijn het depot en de werkruimte alleen te bezoeken op afspraak. Maar tijdens de Nationale Archeologiedagen  op 13, 14 en 15 oktober is het depot drie middagen vanaf 14.00 u. opengesteld voor publiek. Vondstenspreekuur Op…

Lees verder

Skeletten achter het Gorcums Museum

Gorinchem begraafplaats Groenmarkt 2017

   Dit onderzoek is uitgevoerd vooruitlopend op het plaatsen van vuilcontainers. Eerder deze maand vond daarom ook een beperkte opgraving plaats op de Varkenmarkt. De aangetroffen skeletten worden nader onderzocht. Met dendrochronologisch onderzoek hopen wij ook meer te weten te komen over de ouderdom van de doodskisten. Dit laatste wordt nog een lastige…

Lees verder