Publicaties archeologisch onderzoek

Archeologische publicaties

2018
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem (2017); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 33e jaargang no. 1; p. 44-47.
2017

W. Annema
De betekenis van de gevonden restanten van de vestingwerken buiten de Duivelsgracht te Gorinchem; Onderzoek verricht op basis van vergelijking van enkele kaarten van de vestingwerken van de stad in combinatie met enkele andere archiefbronnen; Stichting Menno van Coehoorn; Delft 2017.
Download (4 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem (2016); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 32e jaargang no. 1; p. 45-47.
Taco Hermans & Edwin Orsel
De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530, in: 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks-1, Wijk bij Duurstede, 2017.
H.F.G. Hundertmark
Vestingwerk of kasteel?, Aanvullend bouwhistorisch onderzoek archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6 te Gorinchem; Oss; 2017
Download (12 MB)
M. Hurx
'Een alten wonderlijcken structure ende fortresse', De Blauwe Toren van Karel de Stoute in Gorinchem, in: Bulletin Koninklijke Oudheidkundige Bond (KNOB), jaargang 116, nummer 4, Delft, 2017.
Download (4 MB)
M. Hurx
De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede, in: 'Zij waren van groote en zware steenen', Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Stichting Kastelenstudies Nederland Publicatiereeks-1, Wijk bij Duurstede, 2017.
W.G. van Reenen
Bouwhistorische ondersteuning bij een archeologische opgraving Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem; Van Reenen onderzoeksbureau voor bouwhistorie; Leerdam; 2017.
Download (3 MB)
N.C. Tuinman
Archeologisch booronderzoek ten behoeve van plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in de historische kern van Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks nr. 640; Zaandijk; 2017.
Download (1 MB)
Aron de Vries
Op den Slot tot Gorinchem. De eerste bouwfase van het kasteel (1412-1460), jaarboek 2017-deel 33 Historische vereniging Oud-Gorcum, Gorinchem, 2017.
Download (2 MB)
L.R. van Wilgen
Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en Archeologische Begeleiding Plangebied 'Buiten de Waterpoort 2-6', Gorinchem, Gemeente Gorinchem: Evaluatierapport; SOB Research; Heinenoord; april 2017.
Download (4 MB)
2016

T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem (2015); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 31e jaargang no. 1; p. 45-47.
K.M. van der Kant
Archeologisch bureauonderzoek Reizigerstunnel station Gorinchem; Buro de Brug Rapporten B16-283; Amsterdam; 2016.
Download (2 MB); bijlage 1 (4 MB); bijlage 2 (1 MB)
S.M. Koeman
Archeologische boringen Merwedehaven Gorinchem; Archeodienst Rapport 867; Zevenaar 2016;
Download (3 MB)
K.T. Salomons & B.D. Honigh
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569; Zaandijk 2016.
Download (12,6 MB)
N.W. Willemse
Ruimte voor de Rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015. Publicatie in opdracht van het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, Utrecht 2016; p. 80-85.
Download (47 MB)
R.M. van der Zee
Kooiweg 2 en ongenummerd, Gorinchem (gemeente Gorinchem) een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC Archeoprojecten rapport 4022; Amersfoort; 2016
Download (5 MB)
2015

T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem (2014); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 30e jaargang no. 1; p. 44-48.
T. Hoogendijk
Archeologisch bureauonderzoek, Gorinchem-Knipsteeg 13-15, Hollandia reeks 521; Zaandijk 2015.
Download (25 MB)
T. Hoogendijk
Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520; Zaandijk 2015.
Download deel 1 (34 MB) Download deel 2 (34,9 MB)
M. Rijkelijkhuizen
Paardentuig en een handschoen, Enkele laat middeleeuwse leervondsten uit Gorinchem; in Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 65 no. 1, februari 2015; p. 10 - 13.
2014

J.E. van den Bosch
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, gemeente Gorinchem; SOB Research; Heinenoord 2014.
Download (3,23 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem 2013; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 29e jaargang no. 1; p. 45-48.
2013

A.V.A.J. Bosman
Het gebroken geweertje, determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem; Military Legacy Rapport ML 27; Dordrecht 2013.
Download (1,38 MB)
C.F.H. Coppens
Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase); RAAP-Notitie 4610; Weesp; 2013.
Download
P.M. Floore
Archeologische waarneming van de heulen in de Burgstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 488; Zaandijk; 2013.
Download (10,07 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2012); in GrondigBekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 28e jaargang no. 1; p. 34-36.
Download (122 kB)
T. Nales
Gorinchem, Lingewijk-Zuid; Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland); Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase); Transect-rapport 215; Utrecht 2013.
Download (32,34 MB)
M. Rijkelijkhuizen
Two mystery objects and a calfskin glove: exceptional leather findsfrom Gorinchem, the Netherlands; Newsletter Archaeological LeatherGroup (ALG) 37; March 2013.
Download ( 2,45 MB)
K.T. Salomons
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland; Hollandia reeks 480; Zaandijk; 2013.
Download (5,57 MB)
2012

A. Buesink
Gorinchem. plangebied Merwededijk; Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase); BAAC Rapport V12.0005; Den Bosch;2012.
Download (1,96 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2011); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;27e jaargang no. 1; p. 31-37.
K.A. Hebinck
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem; ARC-rapporten 2012-65; Geldermalsen 2012.
Download (9,78 MB)
T. Hoogendijk
Archeologische opgraving (AO) op de Groenmarkt te Gorinchem; Hollandiareeks 390; Zaandijk; 2012.
Download (5,89 MB)
T. Hoogendijk
Een mysterieus bouwwerk op de Groenmarkt; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 27e jaargang no. 2; p. 8-21.
R.A.C. Kroes
Plangebied Bluebandhuis, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek; RAAP-notitie 4275; Weesp 2012.
Download (9,69 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Balensteeg 18-24 (2004) te Gorinchem; Tiel; 2012.
Download (325 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Keizerstraat 44a (2009) te Gorinchem; Tiel; 2012.
Download (1,68 MB)
R. den Oude-De Wolf en H. Vrielink
Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und im Elsass; 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012; S.290-303.
M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 409; Zaandijk; 2012.
Download (4,27 MB)
M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 27 te Gorinchem, gemeente Gorinchem;Hollandia reeks 412; Zaandijk; 2012.
Download (6,55 MB)
R.M. van der Zee
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem); Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC Rapport 3176; 2012.
Download (809 kB)
2011

T. Beijer
Haardstenen en de haard, Maaslandse haardstenen, productie,verspreiding, toepassing en versiering; Eijsden; 2011; p.60-62.
W.J. Boudestein
Muntslag en muntvondsten in het Gorcumse Wijdschild, de munslag van Jan IV van Arkel (1327-1360) en de numismatische vondsten bij het archeologisch onderzoek naar de restanten van het kasteel van de heren van Arkel in het Wijdschild te Gorinchem in augustus 1996; Gorinchem; 2011
Download (3 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2010); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 26e jaargang no. 1; p. 38-40.
M. Hanemaaijer
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem; Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek; ADC Rapport 2448; Amersfoort; 2011.
Download (712 kB)
K.A. Hebinck
Een archeologisch bureau-onderzoek en een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor Merwededijk 42 te Dalem, gemeente Gorinchem (ZH); ARC Rapporten 2011-69; Geldermalsen; 2011.
Bekijk | Download (6 MB)
T. Hoogendijk
Gorinchem; Groenmarkt; in Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2010; 42e jaargang 2011; p. 11-13. Download (3,97 MB)
T. Hoogendijk
Afgedankt huisraad van een luitenant-kolonel; Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 60 (2011);p.314-317.
T. Hoogendijk
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-P) en een archeologische opgraving (AO), Gorinchem Nieuwstad 7 a t/m d; Hollandia reeks 333; Zaandijk; 2011.
Download (31,69 MB)
T. Hoogendijk (red.) met bijdragen van T.J.J. Vernimmen & M. d' Hollosy
In de schaduw van de Grote Kerk, een archeologische opgraving van het kerkhof bij de toren van de Grote Kerk in Gorinchem; Zaandijk; 2011.
M.R.T. Hooghof
Historisch bodemonderzoek Waaldijk 18 te Dalem; Rapport AV.0854; Gouda; 2011.
Download (887 kB)
M. Horn en A.W.E. Wilbers
Waaldijk 18, Dalem Gemeente Gorinchem, Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase; B&G rapport 1069.
Download (22,16 MB)
A.J.D. Isendoorn, R.F. Engelse & A.Timmerse
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem) proefsleuvenonderzoek; Archeomedia B.V.; Rapport A10-038-R; Nieuwerkerk aan den IJssel; 2009.
Download (16,01 MB)
J. van Oostveen
Collectie Martin Veen; Tiel; 2011.
Download (950,57 Kb)
J. van Oostveen
(Pijpaarden) beeldjes uit Gorinchem; Tiel; 2011.
Download (443,54kB)
J. van Oostveen
Gorinchem, pijpen Krijtstraat; Tiel; 2011.
Download (4,43 MB)
J. van Oostveen
Het assortiment van de Gorinchemse tabakspijpenmaker SijmenGroenhouwer; Tiel; 2011.
Download (4,4 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen uit de collectie Ton Wijkamp; Tiel; 2011.
Download (3,01 MB)
J. van Oostveen en R. Stam
Productiecentra van Nederlandse kleipijpen, een overzicht van de standvan zaken; 2011; p. 77-83
E. Poulus
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX; Zaandijk 2011.
Download (15,7 MB)
M. Veen
Schrijfstiften uit Gorinchem; Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 60, nummer 6; 2011; p. 298-300.
J.J.A. Wijnen
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem; Zuidnederlandse Historische Notities 237; Archeologisch Centrum Vrije Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting; Amsterdam; 2011.
Download (5,82 MB)
G.W.J. Spanjaard
Archeologisch bureau onderzoek Plangebied "Bastion 2" te Gorinchem in de gemeente Gorinchem; Doetinchem; 2011.
Download (1,65 MB)
2010

T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2009); in GrondigBekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 25ejaargang no. 1; p. 37-41.
M. Hanemaaijer
Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC rapport 2257; ADC-Archeoprojecten; Amersfoort; 2010.
Download (3,81 MB)
T. Hoogendijk
Gorinchem; Groenmarkt; in Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2010; 42e jaargang 2010; p. 11-13.
Download (3,97 MB)
T. Hoogendijk, M. d'Hollosy en T. Verminnen
Archeologische Opgraving (AO), Gorinchem Achter de Kerk / Krijtstraat; Hollandia reeks 296; Zaandijk 2010.
Download (42,41 MB)
T. Koorevaar
In memoriam Peter von Hout; in Grondig Bekeken; Tijdschrift van deAfdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;25e jaargang no. 3; p. 1-2.
J. van Oostveen
Loden en een messing voorwerp van een opgraving aan de Westwagenstraat4, intern rapport, Tiel, 2010.
Download (838,77 kB)
J. van Oostveen
Loden voorwerpen van de opgraving Blijenhoek; Tiel: 2010.
Download (324 kB)
J. van Oostveen
Loden voorwerpen van de opgraving Kazerneplein (1997) te Gorinchem; Tiel; 2010.
Download (4 MB)
J. van Oostveen
Metalen voorwerpen van de collectie Ton Wijkamp, intern rapport, Tiel, 2010.
Download (2,46 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van het prospectie onderzoek Bastion V (1999); Tiel; 2010.
Download (676 Kb)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Blijenhoek te Gorinchem; Tiel; 2010.
Download (5,92 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt (2003); Tiel; 2010.
Download (418 KB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, intern rapport.
Download (311,21 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Kwekelstraat (2000) te Gorinchem; Tiel; 2010.
Download (3,72 Mb)
J. van Oostveen
Tabakspijpen en pijpenpotten van de opgraving Rosmolensteeg (2007, 2008) te Gorinchem; intern rapport; Tiel; 2010.
Download (12,86 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem; Tiel; 2010.
Download (4,9 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem; Tiel; 2010,
Download (398,62 kB)
K. Wink
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3512; Weesp; 2010.
Download (3,10 MB)
2009

E.H. Boshoven, A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist,L.A. Tebbens &J.M.J. Willems
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart; BAAC rapportV-08.0185; 's-Hertogenbosch 2009.
Download (6,40 MB)
T. Busch, E. van Rooijen, M. Veen, W. van Hulten & T.Koorevaar
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2008); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 24e jaargang no. 1; p. 36-39.
J.H.M. Eijk
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem, archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753, Weesp, 2009.
Download (9,8 MB), bijlage Download (462 kB)
R. Exaltus & J. Orbons
Gorinchem, Spijksedijk 56, gemeente Gorinchem (ZH), een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek; Steekproefrapport 2009-03/13
Download (8,12 MB)
T. Hoogendijk
Gorinchem; Nieuwstad; in Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2009; 41e jaargang 2009; p. 11-16.
Download (5,61 MB)
M.W.A. de Koning et al.
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem, Standaardrapportage opgraving; Rapport A03-338-K; Nieuwerkerk aan de IJssel; 2009.
Download (58,23 MB)
S. de Kruif
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3230; Weesp; 2009.
Download (3,61 MB)
S. de Kruif
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase); RAAP-rapport 2114; Weesp; 2009.
Download (4 MB) ; boorbeschrijvingen (13,5 MB) ; kaartbijlage 1 (356 Kb); kaartbijlage 2 (156 Kb); kaartbijlage 3 (501 Kb).
C. van der Linde
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem; ARCADIS; 2009.
Download (866,88 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Kazerneplein (1997) te Gorinchem; intern rapport; Tiel; 2010.
Download (4,7 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Nieuwstad (2008) te Gorinchem; intern rapport; Tiel; 2010.
Download (2,69 MB)
B.Stamkot
Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?; in Historisch-Geografisch Tijdschrift; 2009-2; Utrecht; 2009; p. 58-72.
M.A. Tolboom met bijdragen van M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek; BAAC rapport A-07.0423; 's-Hertogenbosch; 2009.
Download (12,01 MB)
R.W. Vanoverbeke
Archeologische Opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem; Zaandijk; 2009; Hollandia reeks nr. 233.
Download (8 MB)
Zonder naam
Nieuws uit de Nieuwstad; DIEP; Dordrecht; 11/2009; p. 29.
2008

S.M. Koeman
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bastion II te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008.
Download (3 MB)
S.J. Kluiving en J.J. van Suijlekom
Geologisch bureauonderzoek plangebied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem); GEO-LOGICAL; Delft; 2008
J.H.F. Leuvering
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008.
Download (7,05 MB)
E.J. van Rooijen
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem; Zaandijk; 2008; Hollandia reeks nr. 224.
Download (1,74 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Den Haan-terrein; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007 in Historisch Tijdschrift Holland; 40e jaargang p. 60; 2008.
Download (3 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Rosmolensteeg-hoek Kortendijk;Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007 in Historisch Tijdschrift Holland; 40e jaargang 2008; p. 60-61.
Download (3 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Achter de Kerk; Archeologische Kroniek van Zuid-Holland; 40e jaargang 2008; p. 16.
Download (5,76 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem, Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan); Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2008; 40e jaargang; p. 16.
Download (6 MB)
R.W. Vanoverbeke
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, Gorinchem; Zaandijk; 2008; Hollandia reeks nr. 202.
Download (3 MB)
T.Koorevaar & M. Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2007); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 23e jaargang no. 1; p. 35-37.
2007

S. Gerritsen
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 133. Download (1,16 MB)
S. Gerritsen, met bijdrage van R.F. van Dijk
Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 54.
Download (7,12 MB)
T. Koorevaar & M.Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2006); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 22e jaargang no. 1; p. 33-34.
A.Medard
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem; Zaandijk 2007; Hollandia reeks nr. 166.
Download (3,32 MB)
A. Medard
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein, locatie 1, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 172.
Download (1,45 MB)
J. van der Roest
Archeologisch onderzoek Bedrijventerrein Gorinchem-Noord Bureauonderzoek; Grontmij Archeologische Rapporten 60; Houten; 2007.
Download (14,6 MB)
E.J. van Rooijen
Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem, 2007.
Download (1 MB)
A. Willemsen
Gorinchem: a school around 1600 in: Back to the Schoolyard, The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education; Studies inEuropean Urban History 15; Turnhout 2008; p. 97-99.
2006A. Broeken
Gorcumse bodemschatten; archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad; Gorcumse Monumentenreeks; Gorinchem; 2006. Download (3MB)

Klik op thumbnail om te bekijken
T. Koorevaar
Nieuwe archeoloog in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 21e jaargang no. 4; p. 43.
T. Koorevaar
Boekbespreking: Gorcumse Bodemschatten; in Grondig Bekeken: Tijdschriftvan de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 21e jaargang no. 4; p.43-45.
A. van Mispelaar, C. Nyst & M. van Loon (red.)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten; AAC-Projectenbureau, Amsterdam; 2006; p. 20-22.
Download (4,48 MB)
E.J. van Rooijen
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks nr. 121; Zaandijk; 2006.
Download (3,26 MB) Bijlage (1,93 MB)
B.Stamkot
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem, afl. III, De 'verborgen' stad; in: ‘Oud-Gorcum Varia’ jaargang 22 nummer 63; Gorinchem; 2006. p. 8-39.
Download (14 MB)
S. de Vos
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23; Tilburg; Bilan rapportnummer 2006/97.
Download (820 kB)
M. Veen & T. Koorevaar
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2005); in GrondigBekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;21e jaargang no. 1; p. 33-35.
A.J. Wullink
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z.-H.); ARC-Rapporten 2005-61; Groningen; 2006.
Download (2 MB)
2005

E. de Boer
Gorinchem, Schotdeuren (ZH); Archeologisch vooronderzoek; Bilan rapportnummer 2005/34; Tilburg; 2005; .
Download (936 kB)
R.J.M. van Genabeek, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster
Gorinchem Krijtstraat, Definitief Archeologisch Onderzoek; BAAC rapport 02.060; 's-Hertogenbosch; 2005.
Download (47,44 MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Balensteeg;Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 88-89.
Download (1 MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Blauwe Torenstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 89-90.
Download (1 MB)
S. Gerritsen en S. Kluiving
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 46; Zaandijk; 2004.
Download (3,32 MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Van Hoornestraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 91.
Download (1MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Vissersdijk;Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 91-92.
Download (1 MB)
H. van Haaster
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren, Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775); BIAXiaal 216. Zaandijk; 2005.
Download (519,53 kB)
T. Koorevaar
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2004); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van deAWN; 20e jaargang no. 1; p. 36-39.
A. Müller
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek; RAAP-rapport 1161; Amsterdam; 2005.
Download (1,65 MB); bijlage 1 Bekijk |Download (248,47 kB); bijlage 2 Download (27,98 MB)
L.Smole
Gorinchem: Keizerstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 90.
Download (1 MB)
L.Smole & J. Dijkstra
Gorinchem, opgraving Keizerstraat 2a, ADC, ArcheoProjecten Rapport 349;Amersfoort; 2005.
Download (3 MB)
B. Stamkot
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem, afl. I, "Waar Maas en Waal..."; in: ‘Oud-Gorcum Varia’ jaargang 22 nummer 1; Gorinchem; 2005. p. 63-77.
Download (17 MB)
B. Stamkot
De ontstaansgeschiedenis van Gorinchem, afl. II, "Van Arkels Oude Veste"; in: ‘Oud-Gorcum Varia’ jaargang 22 nummer 62; Gorinchem; 2005. p. 157-185.
Download (13 MB)
2004

A.J. Busch
Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk; in: Oud-Gorcum Varia 2004-2; p. 111-113.
Download (10 MB)
A.J. Busch
De Grote Toren; Oud-Gorcum Varia 2004-2; p.155-157.
Download (10 MB)
S. Gerritsen
Een inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 44.
Download (5,7 MB)
S. Gerritsen
Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 43; Zaandijk; 2004.
Bekijk |Download (5,52 MB)
S. Gerritsen
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 41.
Download (40,64 MB)
S. Gerritsen en S. Kluiving
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 46; Zaandijk; 2004.
Download (3,32 MB)
H. van Haaster
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem; Zaandijk; 2004; Biaxiaal 205.
Download (2,55 MB)
R. Hoegen & M. Nokkert
Gorinchem: Groenmarkt;Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2003 in Historisch Tijdschrift Holland; 36e jaargang 2004; p. 84.
Download (977 KB)
P. von Hout
Vuurstolp met musketier; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19e jaargang no. 3; p. 17-19.
S.J. Kluiving
Bureauonderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem; GEO-LOGICAL; Delft; 2004.
Download (1,23 MB)
T. Koorevaar
Van de werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2003); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19ejaargang no. 1; p. 28-29.
C. Lugtenburg
Reactie op "Vuurstolp met musketier"; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19e jaargang no. 4; p.22-23.
E.A. Schorn
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase; BAAC-rapport 04-022; 's-Hertogenbosch; 2004.
Download (4,88 MB)
G. Vroegh
Eenige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat;in Oud-Gorcum Varia 2004-1; p. 26-35.
Download (10 MB)
2003

S.J. Kluiving
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem); Tilburg; 2002; BILAN 2002/21.
Download (416,95 kB)
H. van den Berge, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van derMeulen, S. Ostkamp & P. Smeele
In Gorcum gebakken; aardewerk, kleipijpen en wandtegels; Gorinchem;2003.
C. van der Esch
Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 18e jaargang no.p.18-20.
H. van Haaster
Op zoek naar de voedingsgewoonten van de familie Van Arkel, een botanisch onderzoek aan de inhoud van enkele beerputten en mestkuilen uit de 14e-17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem; Zaandam; 2003; BIAXiaal 177.
Download (2,18 MB)
R.M. Jayasena
Gorinchem Politiedistrictsbureau, Aanvullend Archeologisch onderzoek; 's-Hertogenbosch; 2003; BAAC rapport 03.037.
Download (3,49 MB)
E. Kaptijn
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt te Gorinchem; Nieuwerkerk aan den IJssel; juli 2003; Archeomedia Rapport A03-205-Y.
Download (1,54 MB)
S. Kluiving & B. van Spréw
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/7.
Download (1,65 MB)
S. Kluiving & J.J. van Suijlekom
Gorinchem, Grote Haarsekade, Archeologisch vooronderzoek; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/45.
Download (2,42 MB)
T. Koorevaar & M.Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2002); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van deAWN; 18e jaargang no. 1; p. 22-23.
J.T. Zeiler & D.C. Brinkhuizen
Resten van rijke maaltijden, archeozoologisch onderzoek van botmateriaal uit de Krijtstraat te Gorinchem (14e-17e eeuw); Leeuwarden; 2003; ArcheoBone rapport nr. 35.
Download (1,75 MB)
2002

S. Dautzenberg
De opgraving van de synagoge te Gorinchem; Zaandijk; 2002; Hollandia reeks nr. 5.
Download (7,35 Mb)
I. Dolman en A. van den Berg
Archeologische werkgroep Gorinchem in nieuwe ruimte; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;17e jaargang no. 2; p. 3-4.
Kamphuis, Bureau voor Bouwhistorie & Annema Bureau voor Bouw en Cultuurhistorie
Vestingwerken Gorinchem, Bouwhistorische rapportage; Delft; 2002.
Download (11 MB)
S.J. Kluiving
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem); Tilburg; 2002; BILAN 2002/21.
Download (416,95 kB)
T. Koorevaar en M. Veen
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (2001); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van deAWN; 17e jaargang no. 1; p.21.
M. Köppen & R. Robijns
Veilige Vesting, De versterking van de Gorcumse stadswallen; Gorinchem; 2002
C. Nicholson-van der Plaat
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002; p. 79.
Download (1 MB)
C. Nicholson-van der Plaat & M. van Dasselaar
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem; Archeomedia Rapport AOl-599-Zl; Nieuwerkerk a/d IJssel, februari 2002.
Download (5 MB)
C. Nicholson-van der Plaat & M. van Dasselaar
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem; Nieuwerkerk aan den IJssel; 2002; Archeomedia rapportA01-599-Z02.
Download (4,66 MB)
C. Nicholson-van der Plaat & M. de Koning
Gorinchem: Vissersdijk 76-90; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002 p. 79.
Download (1 MB)
D.C.M. Raemaekers
Plangebied Laag Dalem; gemeente Gorinchem; effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk". RAAP-rapport 783; Amsterdam; 2002.
Download (69,67 MB)
J.P.L. Vaars
Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren); Zaandijk; 2002; Hollandia reeks nr. 9.
Download (12,30 MB)
J.P.L. Vaars &P.M. Floore
Archeologische waarneming op Bastion IX, Dalemwal te Gorinchem; Zaandijk 2002; Hollandia reeks nr. 2.
Download (2 MB)
2001

A.J. Bonke, R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzenberg
Archeologische Begeleiding Melkheul te Gorinchem, Amsterdam, 2001.
Download (967 Kb)
A. den Braven
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem; in Oud-Gorcum Varia; 2001-1; p. 72-73. Download (15 MB)
B.Jansen
Gorinchem, Laag Dalem; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2000 in Historisch Tijdschrift Holland; 33e jaargang 2001; p. 84.
Download (2 MB)
P.C. von Hout
De Gorinchemse aspotten; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwedestreek van de AWN; 16e jaargang no. 4; p. 4-7.
T. Koorevaar
Jaarverslag archeologische werkgroep Gorinchem (2000); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;16e jaargang no. 1; p. 35-37.
C. Nicholson
Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek Kleine Haarsekade 125-126 te Gorinchem; Nieuwerkerk aan de IJssel; 2001; Archeomedia A01-468-Z02.
Download (1,76 MB)
B.I. Smit & J.W. de Kort
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk; RAAP-rapport 749; Amsterdam; 2001.
Download (3,79 MB)
2000

A. den Braven
Bezoek aan dewerkruimte in Gorinchem; in Grondig Bekeken:Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15ejaargang no. 3; 2000; p. 72-73.
P.C. von Hout
Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600-1674) te Gorinchem; Pijpelogische Kring Nederland; nr. 90; 2000; p. 1226-1227.
P.C. von Hout
Benen voorwerp uit Gorinchem; in Oud-Gorcum Varia; 2000-1; p. 64.
Download (12 MB)
B. Jansen & D.H. de Jager
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem: Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI); RAAP-rapport 603; Amsterdam; 2000.
Download (3,72 MB)
T. Koorevaar
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven; in Oud-Gorcum Varia 2000-1; p. 65.
Download (12 MB)
T. Koorevaar
Nieuws van de werkgroep Archeologie Gorinchem (jaarverslag 1999); in Oud-Gorcum Varia 2000-2; p. 131-132.
Download (11 MB)
T. Koorevaar
Dalemse donk ontdekt; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15e jaargang no. 3; p. 21
T. Koorevaar & M. Veen
Jaarverslag werkgroep Gorinchem 1999; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15e jaargang no. 1; p.38-40.
E.A. van der Kuijl
Gorinchem: Krijtstraat 6-10; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999 in Historisch Tijdschrift Holland; 32e jaargang; 2000 p. 370.
Download (24, 2 MB)
E.A. van der Kuijl
Gorinchem: Zusterstraat 19; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999 in Historisch Tijdschrift Holland; 32e jaargang; 2000; p. 370-371.
Download (22 MB)
E.A. van der Kuijl
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat; Arnicon Milieukundig en Geotechnisch Ardviesbureau; Nieuwerkerk aan den IJssel; 2000;
Download (481 Kb)
G. J.R. Maat & R. W. Mastwijk
Alvusion Injuries of Vertebral Endplates; in: International Journal of Osteoarchaeology; vol.10; New York; 2000.
Download (2 MB)
1999

A.J. Busch
Het schilderij van de Groenmarkt; Oud-Gorcum Varia 1999-3; p. 196-198.
Download (10 MB)
S. M. Dautzenberg
Archeologisch prospectie onderzoek aan Bastion V te Gorinchem;Amsterdam; 1999.
Download (4 MB),bijlagen (152 kB)
T. Koorevaar &M. Veen
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1998); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 14e jaargang no. 1;1999; p.38-40.
T. Koorevaar &M. Veen
Archeologische werkgroep Gorinchem (jaarverslag) 1998; in Oud-Gorcum Varia; 1999-2; p. 172.
Download (18 MB)
1998

P.M. Floore
Het kasteel van de heren van Arkel; in Oud-Gorcum Varia; 1998-2; p. 198-202.
Download (25 MB)
P.M. Floore
Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein, Gorinchem 1997; Rotterdam; augustus 1998.
Download (6,10 MB)
P.M. Floore
Archeologisch onderzoek van de laat-middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat te Gorinchem.
Download (758 kB)
P.M. Floore met bijdragen van A.J. Busch & H. Strattmann
Archeologisch onderzoek van de begraafplaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem; Rotterdam; 1998.
Download (0,77 MB)
H. van Haaster & K. Hänninen
Plantaardigheden onder het Kazerneplein, resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan de beerkelder van het Huis van Paffenrode in Gorinchem; BIAXaal 68; Amsterdam; september 1998.
Download (487 KB)
Th. de Jong
Dieren op het plein, opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem; ArcheoService Rapport nr. 7; Eindhoven; juni 1998; .
Download (2,23 MB)
J. Koonings
Opgravingen in Gorinchem, lezing door Pieter Floore; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;13e jaargang no. 3; 1998; p.29-34.
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1997); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 13e jaargang no. 1;1998; p. 32-34.
M. Veen
De Blauwe Toren; in Oud-Gorcum Varia; 1998-3; p.280-284.
Download (15 MB)
1997

P. M. Floore
Het kasteel van de Heren van Arkel; in: Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 12e jaargang no. 4;1997; p. 25-30.
H. van Haaster & C. Cavallo
Plantaardige en dierlijke resten uit de opgraving Blijenhoek te Gorinchem; Amsterdam; 1997; BIAXiaal 45. 1996.
Download (1,56 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1996); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 12e jaargang no. 1;1997; p. 18-20.
T. Koorevaar
Gorinchem: Blijenhoek; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1996 in Historisch Tijdschrift Holland; 29e jaargang p. 425; 1997.
Download (17 MB)
T. Koorevaar
Gorinchem: Vestingweg; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1996 in Historisch Tijdschrift Holland; 29e jaargang p. 425; 1997.
Download (19 MB)
1996

P.M. Floore
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 2; 1996; p. 41-46.
Download (245 kB)
P.M. Floore
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem; Oud-Gorcum Varia 1996-3; p. 198-203.
Download (13 MB)
D.B.M. Hermans
Materiaal en personeel bij het onderhoudswerk van slot Loevestein in de14de, 15de en 16de eeuw; in: Monumenten en Bouwhistorie; Jaarboek Monumentenzorg 1996; Zeist/Zwolle 1996; p. 214.
Download (17,5 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem 1995; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 1;1996; p. 34-35; Download (54 kB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1995); Oud-Gorcum Varia 1996-2; p. 170.
Download (18 MB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN;11e jaargang no. 1; 1996.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995); in Oud-Gorcum Varia; 1996-2; p. 170-171.
Download (18 MB)
T. Koorevaar
Werkruimte in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 2; 1996; p.1-3.
T. Koorevaar
Stand van zaken in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 3; 1996; p.5-9.
T. Koorevaar & C. Lugtenburg
Gorinchem, Dalemse Dijk; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van deAfdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 4; 1996; p.6-8.
1995

W.A.M. Hessing
Gorinchem, Laagdalemseweg, vondst ligger van Romeinse handmolensteen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1989; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 22e jaargang no. 6; 1990; p. 341.
Download (14 MB)
T. Koorevaar
Archeologisch bodemonderzoek Bornsteeg (1994) Gorinchem; WijngaardenZ-H.; 1995, intern rapport.
Download (1,38 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag van de werkgroep Gorinchem (1994); in Grondig Bekeken:Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995; p.33-35.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Revetsteeg (1994); in Grondig Bekeken:Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994); Oud-Gorcum Varia; 1995-1;p. 90-91.
Download (10 MB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994); in Grondig Bekeken:Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994); in Grondig Bekeken:Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10ejaargang no. 1; 1995.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994); Oud-Gorcum Varia;1995-1; p. 90.
Download (10 MB)
1994

B. Stamkot
Latijns onderwijs te Gorinchem; in 'Oud-Gorcum Varia' jaargang 11 nummer 30; Gorinchem; 1994; p. 95-110.
Download (11 MB)
1992

J. van der Meulen, J.P. Brinkerink & P.C. von Hout
Tabaksnijverheid in Gorinchem; Leiden; 1992.
1991

P.C. von Hout
Gorinchem; Bagijnenwal pijpenmakersafval; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1990; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 23e jaargang no. 6; 1991; p. 356.
Download (15 MB)
1990

M.J. Waale
Het Arkelse kasteel in het Wijdschild bij Gorinchem; in: 'Oud-Gorcum Varia' no.19; Gorinchem; 1990; p. 137-148.
Download (10 MB)
1989

T.Koorevaar
Gorinchem, Laagdalemseweg; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 4e jaargang no. 3; 1989.
Download (460 kB)
1988

T.Koorevaar
De maalsteen uit Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 4e jaargang no. 4; 1989.
Download (290 kB)
1988

J. Hollestelle & M.C.W. Veen
Een gebakken haardplaat met heraldische figuren; Westerheem 1988-4; p.234-239.
Download (10,1 MB)
1987

D.P. Hallewas
Gorcum; Kortendijk vondst haardsteen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 19de jaargang no. 6; 1987; p. 334.
Download (10 MB)
1984

D. P. Hallewas
Gorcum; Krabsteeg; vondst muurresten mogelijk in verband Blauwe Toren; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1983; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 16e jaargang no. 6; 1984; p. 322.
Download (7 MB)
P.C. von Hout & P.K. Smiesing
Korte pijpen uit Gorinchem; Westerheem 1984-4; p. 166-168.
Download (10 MB)
1983

A. Bruijn & P.C. von Hout
Aardewerk ringen van Gorinchemse pijpenmakers; Westerheem; 1983-6; p. 379-381.
Download (122 Kb)
1982

A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pijpenpot uit Gorinchem; Westerheem; 1982-3; p. 104-112.
Download (8,83 MB)
A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pijpenpot uit Gorinchem (vervolg); Westerheem; 1982-5; p. 212-217.
Download (992 Kb)
1978

H. Sarfatij
Gorinchem, Wijdschild vondst funderingen kasteel heren van Arkel; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1977; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 10e jaargang no. 6; 1978; p. 308.
Download (7 MB)
1976

H. Sarfatij
Gorinchem, Wijdschild muurresten kasteel heren van Arkel aangetroffen tijdens werkzaamheden ravelijnen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1975; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 8e jaargang no. 6; 1976; p. 276.
Download (8 MB)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.