Lezing over opgravingen in Gorinchem

GORINCHEM – De archeoloog drs. P.M. Floore brengt maandag 18 november verslag uit van de onder zijn leiding uitgevoerde opgraving aan de Blijenhoek in mei van dit jaar. Hij doet  dat op uitnodiging van de Historische Vereniging ‘Oud-Gorcum’ in wijkgebouw De Heul aan de Nieuwe Hoven 141. Leden mogen een introducé meenemen.

Floore is verbonden aan het Instituut voor Pré- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd door de gemeente ingehuurd om de opgraving te begeleiden. Tijdens de lezing, waarin hij gebruik maakt van dia’s, geeft hij een overzicht van de resultaten van het onderzoek. Ook gaat hij kort in op de vondst van het kasteel van de heren van Arkel. Op de Blijenhoek stonden vanaf de late Middeleeuwen tot en met de jaren zestig van deze eeuw huizen waar tot aan de opgraving weinig over bekend was. De opgraving bracht een grotee hoeveelheid aardewerk en gebruiksvoorwerpen aan het licht, die door de bewoners in de loop der eeuwen in afvalputten achter het huis waren gedeponeerd. Zo leverde de opgraving een goed beeld van het ontstaan van de stad Gorinchem onder de bescherming van de Van Arkels. Zeker in de 16e en 17e eeuw waren de bewoners van de Blijenhoek in zeer goede doen, de vondsten van dure glazen voorwerpen en aardewerk  tonen dat duidelijk aan. De huizen waren vergelijkbaar met de grootste uit de Gasthuisstraat. Later, in de 18e en 19e eeuw, verarmde de buurt aanzienlijk.

Kasteel In augustus werd door een amateurarcheoloog uit Gorinchem een deel van het kasteel van Van Arkel aan de Dalemsedijk teruggevonden. Een kort onderzoek toonde aan dat het kasteel van grote omvang moet zijn geweest en mogelijk een van de grootste middeleeuwse kastelen van Nederland was. De restanten van dit zeer belangrijke kasteel zijn nu afgedekt om ze voor het nageslacht zo goed mogelijk te bewaren. Op dit moment worden enige vondsten uit het kasteel in het stadhuis tentoongesteld. In zijn lezing zal Floore ingaan op de relatie tussen het kasteel, de Van Arkels en het ontstaan van de Stad.

12 november 1996
Kompas Aktiel

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.