Resten kas­teel Heren van Arkel blij­ven bewaard

GORINCHEM – De res­ten van het kas­teel van de Arkels, aan de bui­ten­kant van de Dalemsedijk, wor­den bewaard voor het publiek. De gemeen­te en het pol­der­dis­trict zijn over­een­ge­ko­men dat de res­ten van de muren met klei wor­den opge­hoogd. Het plas-dras gebied dat om de res­ten wordt aan­ge­legd, laat zo de con­tou­ren van het kas­teel vrij. De gemeen­te is van plan een bord met uit­leg bij de plaats te zet­ten.

Muurresten kasteel heren van Arkel in het Wijdschild ten oosten van Gorinchem

Muurresten kas­teel pro­duc­tie Hollandia Archeologen, Zaandijk

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.