Sporen van vroeger

GORINCHEM – Alweer anderhalve week geleden startte de werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem o.l.v. de archeoloog drs. Pieter Floore van de Universiteit van Amsterdam met de opgraving naar het huis Paffenrode op het Kazerneplein. Dit huis werd in hel eind van de zestiende eeuw gebouwd door Stadspensionaris mr. Adriaen van Weresteyn, vertrouweling van Prins Maurits. In 1618 werd het gekocht door Drossaard Jacob van Paffenrode, getrouwd met Maria van Arckel. Zij, en later hun zoon Johan, waren de bekendste bewoners in de zeventiende eeuw. Later werd dit huis o.a. bewoond door Drossaard Louis Huygens van Zuylichem, de zoon van de beroemde dichter Constantijn Huygens. Wegens de bouwvallige staat werd het gebouw in de tweede helft van de achttiende eeuw afgebroken. Van het huis zijn geen gedetailleerde afbeeldingen bekend. De zeventiende-eeuwse cartografen Blaeu en Wijtmans tekenden op hun plattegronden van Gorinchem op de plaats van het huidige Kazerneplein een groot landhuis met stallen en een koetshuis, omgeven door siertuinen en boomgaard. Het onderzoek van de werkgroep heeft tot doel een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen omtrent de grootte en indeling van het gebouw. Vorige week dinsdag stuitte men op de eerste funderingen van het huis. Tijdens de eerste week ontdekte men ook een waterput en waterkelder.

Op hetzelfde terrein vonden de archeologen ook een sloot of gracht die veel ouder is dan de restanten van het huis Paffenrode. In deze opgevulde sloot lagen scherven uit de vijftiende eeuw, zo ‘n honderd jaar voordat het huis Paffenrode gebouwd werd. Een bijzondere vondst uil deze sloot was het afval van een ”vijftichmaacker”. Dit was de middeleeuwse benaming voor iemand die rozenkransen maakte. Een rozenkrans beval vijftig kraaltjes. Het afval bestaat uit in repen gezaagde runderbotten met daarin de boorgaten van de kraaltjes.

Gorcumse Courant
20 augustus 1997

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.