Speuren naar verleden op Kazerneplein

GORINCHEM – Na de zeer succesvolle opgravingen aan de Blijenhoek, Varkenmarkt en Dalemsedijk begint de Werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem aan een nieuw project. Deze keer is de aandacht gericht op het Kazerneplein, waar een parkeerkelder met daarboven winkels en woningen zullen worden gerealiseerd, maar waar in de bodem restanten van mogelijk grote archeologische waarde zijn te verwachten.

Gaan we ruim vier eeuwen terug, dan zien we hier slechts koeien grazen. Het gebied lag toen nog buiten de stad. Pas aan het eind van de 16e eeuw werd de stad vergroot en kwam het huidige Kazerneplein binnen de wallen te liggen. In 1590 kocht de stadspensionaris mr. Adriaan van Weresteyn dit terrein van de stad en bouwde er een kolossaal huis met een enorme tuin. Zijn erfgenamen verkochten dit lusthof in 1618 aan jonker Jacob van Paffenrode, die drossaard van de stad was en daarmee de hoogste plaatselijke bestuurder. Zijn vrouw was Wilhelmina van Arkel; wie het Gorcums Museum bezoekt kan niet om haar marmeren grafmonument heen.

Graftombe Wilhelmina van Arckel in de Grote Kerk te Gorinchem

Grafmonument Wilhelmina van Arckel in de Grote Kerk te Gorinchem

Vermoedelijk in 1756 werd het huis afgebroken en de tuin getransformeerd tot bouw- en hoveniersland. In 1826 werd de gemeente weer eigenaar en bouwde er de Willemskazerne, gevolgd door de Citadelkazerne en diverse bijgebouwen. Deze verdwenen in 1969, op de adjudantswoning na, die het volhield tot juli jongstleden.

Zelf aan de slag

De enthousiaste leden van de Werkgroep Archeologie gaan op 11 augustus aan de slag om de restanten van genoemd 16e eeuws huis met tuin op te graven. Tot en met 6 september kan iedereen de werkzaamheden vanachter de hekken volgen. Maar u kunt ook de handen uit de mouwen steken! U graaft dan zelf mee en sorteert de vondsten. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij het Stadsarchief, Molenstraat 17, 4201 CV Gorinchem, telefoon 0183-659292.

Kompas Aktief
8 juli 1997

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.