Opgravingen Kazerneplein

GORINCHEM – In de maanden augustus en september van het  vorige jaar is met medewerking van de gemeente Gorinchem archeologisch onderzoek uitgevoerd op het  Kazerneplein, ter voorbereiding van het bouwrijp maken van het voormalige parkeerterrein in het hartje van de stad. De archeoloog P.M. Floore en de heer M. Veen leidden het onderzoek dat uitgevoerd werd met hulp van een groep vrijwilligers uit Gorinchem. Het Kazerneplein was in de zestiende eeuw de plaats waar pensionaris Adriaen van Werensteyn een groot landhuis liet bouwen. Het huis stond op een grote lap grond ten westen van de Schuttersgracht en was omgeven door een boomgaard en prachtige siertuinen. In het begin van de zeventiende eeuw nam Jacob van Paffenrode het huis over en verbond voor altijd de naam van zijn familie aan het huis. Het huis heeft tot omstreeks 1756 op het midden van het Kazerneplein gestaan. Pas in de negentiende eeuw bebouwde men het terrein met eerst een en later een tweede kazerne. In de lezing die P. Floore voor de vereniging Oud Gorcum op maandag 20 april geeft, zullen de resultaten van de opgraving voor het eerst gepresenteerd worden. De gevonden bouwresten en vondsten lichten een tipje op van de sluier die over het dagelijks leven van de Gorcumse elite uit de zeventiende en achttiende eeuw ligt. De bijeenkomst is op maandag 20 april in verzorgingshuis De Schutse, Mollenburgseweg 44. Aanvang 20.00 uur.

15 april 1998
Gorinchemse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.