Opgraving Gorinchem in Streekmagazine

GORINCHEM – In het actu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma Streekmagazine van Radio Giessenlanden en de Rano wordt zater­dag 13 sep­tem­ber aan­dacht besteed aan de arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen bij het Kazerneplein. De opgra­vin­gen gaan voor­af aan de bouw van een groot aan­tal win­kels en appar­te­men­ten, die op dit plein zijn gepland. De redac­tie van Streekmagazine gaat ook uit­ge­breid in op de Monumentendag. Het pro­gram­ma Streekmagazine duurt van 11 tot 14 uur en is te ont­van­gen op de kabel­fre­quen­tie 102.0 en via de ether op 106.3 FM.

10 sep­tem­ber 1997
Gorcumse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.