Kazerneplein bijna bouwrijp

GORINCHEM – Zo vlak voor de ‘bouwvak’wordt nog flink getimmerd aan de infra-structuur van de stad Gorinchem. Weggebruikers moeten rekening houden met werkzaamheden aan de Spijksedijk, Buiten de Waterpoort, Blijenhoek, Keizerstraat, de westelijke Wolpherensedijk en de Stationsweg. Het meestopvallend is het project rond het Kazerneplein.

Het Kazerneplein wordt bouwrijp gemaakt voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage met circa 400 plaatsen en de bouw van ongeveer negentig woningen. Met het vernieuwen van de riolering is al begonnen in de Torenstraat, de Pompstraat en Smakheul volgen later in de zomer.
Een ingrijpend gevolg daarvan voor de hoek met de Struisvogelstraat en de Torenstraatis, vooral voor de oudere Gorcumer, de sloop van de oude adjudantswoning en het kappen van de fraaie treurwilg en de voor deze streek unieke Judasboom. Ook tientallen vissen lieten het leven toen maandag het aangrenzende grachtje werd leeggepompt.

Voor de werkzaamheden rond het Kazerneplein is het systeem van één-richtingsverkeer door de binnenstad omgegooid. Afhankelijk van de klussen wordt het verkeer via routes door de Westwagenstraat of  over het Kazerneplein omgeleid. Vanaf half juli is het plein gesloten als parkeerterrein. Voor de bouwvak wordt de bestrating en beplanting verwijderd.

Als alternatief parkeerterrein is inmiddels het braakliggende  terrein van voorheen Den Haan aangelegd. Hier zijn tijdelijk 224 betaald-parkeervakken uitgetekend. Direct voor de Wolpherenwal wordt een tijdelijke aansluiting voor het autoverkeer aangelegd en voetgangers krijgen een eigen toegang naar het Den Haan-terrein vanaf de Wolpherenwal.

Kazerneplein
Als het aan de gemeente Gorinchem ligt, kunnen de eerste bewoners in het voorjaar van 1999 hun huizen op het Kazerneplein betrekken. Volgens planning wordt in de tweede week van oktober begonnen begonnen met de aanleg van de twee lagen tellende, ondergrondse parkeergarage. deze zou al in november 1998 klaar moeten zijn. In mei 1998 start de woningbouw. De gemeente heeft een ‘verklaring van geen bezwaar’bij de provincie aangevraagd en rekent er op in september de bouwvergunning te kunnen verstrekken aan projectontwikkelaar en bouw Ballast Nedam.
Het bouwplan voor het Kazerneplein bestaat uit ‘aangesloten’woningen langs de Pompstraat. In het binnengebied zijn winkels en woningen rond een groot plein getekend met  ‘groene” speelplekken.

Eerst krijgen (amateur-)archeologen vanaf augustus de tijd om rond te spitten in de grond, op zoek naar restanten van het zeventiende-eeuwse landgoed Paffenrode. Bij het Gorcumse college van burgemeester en wethouders is een verzoek ingediend tot het verstrekken van een crediet van 70 duizend gulden. waarschijnlijk wordt dit bedrag gehaald uit het fonds ‘stadsvernieuwing’.

Pas aan het eind van de zestiende eeuw kwam het huidige Kazerneplein binnen de stadswallen te liggen. Vier eeuwen terug graasden er nog koeien op dit stukje grond buiten de toenmalige stad. In 1590 kocht raadspensionaris Adriaan van Weresteyn dit terrein om er een kolossaal huis te bouwen en een dito tuin aan te leggen. Het lusthof werd door de erfgenamen in 1618 verkocht aan jonker Jacob van Paffenrode, de drossard (hoogste bestuurder) van de stad. Het marmeren grafmonument van zijn echtgenote Wilhelmina van Arkel is nog te bezichtigen in het Gorcums Museum.

Het huis werd afgebroken, vermoedelijk in 1756, en de tuin devalueerde tot bouw- en hoveniersland. In 1826 werd de gemeente de eigenaar en bouwde er de Willemskazerne. gevolgd door de Citadelkazerne en diverse bijgebouwen. Deze verdwenen in 1969. De adjudantswoning hield het het langst vol, die bezwijkt deze maand als laatste.

Vanaf 11 augustus tot 6 september mogen leden van de werkgroep Archeologie enthousiast aan het onderzoek werken. Belangstellenden kunnen dit werk van achter de hekken volgen, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Wie mee wil werken, kan zich melden bij het Stadsarchief aan de Molenstraat 17 (tel. 0183-65292).

Den Haan
Wanneeer het Kazerneplein in 1999 gereed is, wordt begonnen met de bouw van appartementen en woningen op het Den Haan-terrein. Aan de bekende architect Ralph Erskine uit Zweden, die het hele plan in opdracht van Ballast Nedam ontwierp, is gevraagd de schetsen voor het Den Haan-terrein uit te werken. De voorlopige plannen worden in september verwacht en vervolgens gepresenteerd aaan omwonenden en overige belangstellenden. Evetuele reacties worden zo mogelijk meegenomen in het definitieve plan, zo belooft de gemeente op voorhand.

Volgens de gemeente zijn de laatste woningen eind 2002 gereed. In totaal zijn in dit deel van de binnenstad 245 nieuwe woningen verschenen plus circa 1700 vierkante meter ruimte voor kantoren en winkels.
De totale investering bedraagt ruim honderd miljoen gulden.

9 juli 1997
Gorcumse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.