Dieven ste­len vond­sten van arche­o­lo­gen

GORINCHEM — De Archeologische Werkgroep Gorinchem heeft door dief­stal voor dui­zen­den gul­dens scha­de gele­den. Op het opgra­vings­ter­rein aan het Gorcumse Kazerneplein heb­ben onbe­ken­den diver­se arche­o­lo­gi­sche vond­sten mee­ge­no­men. De beer­ton, die begin deze week werd ont­dekt, is ver­nield.

De daders heb­ben de afval­ton eerst leeg gehaald. Het is niet bekend of er nog waar­de­vol­le voor­wer­pen uit het vat zijn geko­men. De ton dien­de van ori­gi­ne als water­put, maar werd toen hij niet meer nodig was als beer­put gebruikt.

De ver­dwe­nen vond­sten bestaan onder meer uit zeven­tien­de-eeuws glas­werk en aar­de­werk uit die­zelf­de peri­o­de.

De Dordtenaar
8 sep­tem­ber 1997

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.