Diefstal archeologische vondsten

Phi­lo­me­na Bijl­hout inter­viewt Pie­ter Floo­re, Peter von Hout en Mar­tin Veen na nach­te­lij­ke dief­stal van de inhoud van een beer­put tij­dens de opgra­ving op het Kazer­ne­plein in 1997.

Poli­tie­be­richt RTV Rijn­mond,
17 sep­tem­ber 1997.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.