Archeologen aan de slag op Kazerneplein

GORINCHEM – Archeologen krijgen in augustus vier weken de tijd om de grond onder het Kazerneplein te onderzoeken. Dit gebeurt onder leiding van de archeoloog Pieter Floore, die ook was ingeschakeld bij het onderzoek op de Blijenhoek en het kasteel van de Heren van Arkel bij Wijdschild. Net als op die plaatsen worden ook nu weer verrassende vondsten verwacht.

Voormalige Citadelkazerne op het Kazerneplein Gorinchem

Voormalige Citadelkazerne op het Kazerneplein.

De archeologen kunnen op het Kazerneplein terecht, omdat het vanaf medio juli is afgesloten voor parkerende auto’s. Inmiddels is de bestrating verwijderd en kan in de grond worden gegraven. Op het Kazerneplein zullen de komende tijd een ondergrondse parkeergarage en woningen worden gebouwd. Volgens de planning zal half oktober met de aanleg van de garage worden begonnen en mei volgend jaar met de bouw van de woningen.

Huis van Paffenrode

Archiefonderzoek heeft uitgewezen dat het Kazerneplein een zeer interessant onderzoeksgebied voor archeologen kan zijn. Rond 1595 liet de pensionaris Adriaen van Weresteyn daar in een omvangrijk hof een groot landhuis bouwen. Dergelijke binnenstadstuinen uit de zeventiende eeuw waren wat tuinarchitectuur betreft toonaangevend in de wereld.┬áHet landhuis dat de naam ‘Huis van Paffenrode’ kreeg, is tussen 1755 en 1771 afgebroken. In 1826 werd op het terrein begonnen met de bouw van een kazernecomplex. Het gedeelte waar het landhuis heeft gestaan, is toen in gebruik genomen als exercitieplaats. Het kazernecomplex is in 1969 afgebroken.

Uit archiefonderzoek blijkt niet op welke wijze de sloop van het landhuis en het kazernecomplex heeft plaatsgevonden en of de grond daarbij op de een of andere wijze is verstoord. Het is dan ook niet bekend of de sporen uit het verleden nog aanwezig zullen zijn. Maar als het slopen van de bebouwing op dezelfde manier is gebeurd als op de Blijenhoek, kan archeologisch onderzoek uniek materiaal opleveren. Daarbij kan worden gedacht aan de fundering van het landhuis en de resten van de zeventiende-eeuwse tuin. Deze vondsten zouden een goed beeld kunnen geven van het leven van de gegoede Gorcumers in de zeventiende eeuw.

Kompas Aktief
29 juli 1997.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.