Beerput geeft oude kogel prijs

GORINCHEM –  Bij een archeologische opgraving in de binnenstad van Gorinchem zijn tientallen oude gebruiksvoorwerpen  gevonden uit de 17de en 18de eeuw. De opgraving vond plaats in de Keizerstraat, op de plek waar woningbouwvereniging Poort6 een appartementencomplex wil bouwen. Vanwege die bouwplannen, is Poort6 verplicht een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. “We vinden van alles,” zegt Daan Isendoorn van archeologisch onderzoeksbureau ArcheoMedia uit Capelle aan den IJssel. “We hebben een beerput blootgelegd met potscherven, messen en visbotjes. We hebben ook een kanonskogel gevonden. Heel bijzonder.”

De archeologen die deze week in de Keizerstraat in de Gorcumse binnenstad opgravingen hebben verricht, hoopten op een deel van de oude vestingmuur te stuiten. “Omdat we weten waar die zou moeten lopen,” zegt archeoloog Daan Isendoorn. “Maar de muur hebben we niet gevonden. Waarschijnlijk is die al opgeruimd in een tijd dat de regels rond archeologische vindplaatsen niet zo streng waren.”

In het pand aan de Keizerstraat waar de opgravingen deze week plaatsvonden, was in het verleden een oliehandel gevestigd. Waarschijnlijk heeft de vestingmuur plaats moeten maken voor twee kolossale olievaten. “Maar we hebben wel een heleboel andere spullen gevonden,”zegt Isendoorn triomfantelijk. “Het gaat dan ondermeer om messen, dierenresten en gebruiksvoorwerpen. Hoe oud die precies zijn, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk gaat het om de zeventiende en achttiende eeuw.”

Een bijzondere vondst was wel een stenen kanonskogel. “Omdat deze opgraving plaatsvindt in de buurt van de oude vestingmuur, kan het heel gemakkelijk gebeuren dat we een kanonskogel vinden. De muur was natuurlijk ook een verdedigingslinie. ”

Gisteren is de gegraven sleuf weer opgevuld met aarde  en zijn de werkzaamheden officieel ten einde gekomen. “Maar het zou best kunnen dat er in de nabije toekomst nader onderzoek moet komen,” verklaart Isendoorn. “We hebben een aantal fundamenten van woningen blootgelegd en best wat voorwerpen gevonden. Wij als archeologen maken daar een rapport van, waarna de gemeente moet besluiten of er nader onderzoek nodig is. Dat is niet aan ons.”
Als er extra onderzoek nodig is kan dat nadelige gevolgen hebben voor de planning van het nieuwbouwproject. Dat beslaat de bouw van vijf huurwoningen en één koopwoning. Zoals de planning nu is, laat Poort6 weten, wordt begin volgend jaar een begin gemaakt met dat project.”

30 oktober 2009
AD Rivierenland

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.