Keizerstraat 44 (2009)

Onderzoek

Keizerstraat 44a

Keizerstraat 44


Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 8 sporen aangetroffen. Deze behoren tot één structuur met mogelijk twee bouwfases. Het betreft een (voorraad-) keldertje dat op grond van het formaat van de gebruikte bakstenen en plavuizen vanaf het midden van de 17de eeuw kan worden gedateerd. Kort daarna werd het keldertje tot beerkelder omgevormd. Voor beide bouwfases werd gebruik gemaakt van oud bouwmateriaal, mogelijk afkomstig van de in onbruik geraakte en afgebroken stadsmuur. De sporen 1-3 zijn van later datum en hangen waarschijnlijk samen met de sloop van de structuur in de 19de of 20ste eeuw. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse vondsten gedaan bij zowel de aanleg van het vlak als in de sporen.

Vondsten
De vondsten zijn onder te verdelen in de materiaalcategorieën keramiek (keramisch bouwmateriaal en gebruiksaardewerk), kleipijpen, metaal, glas, natuursteen en (dierlijk) bot. Het aangetroffen keramisch bouwmateriaal dateert voornamelijk uit de 16de /17de tot 18de eeuw. In totaal zijn 350 aardewerkfragmenten verzameld, daterend uit de 16de tot 19de eeuw, en meer dan 150 afkomstig van kleipijpen die te dateren zijn in de 17de-18de eeuw. Er werden ook 27 fragmenten glas aangetroffen die niet nauwkeurig gedateerd kunnen worden. Bij de aanleg van de proefsleuf werden 40 fragmenten metaal aangetroffen bestaande uit gereedschappen en overige (huishoudelijke gebruiks–)voorwerpen, alsmede constructiemateriaal. Tijdens het archeologische onderzoek werd uitsluitend dierlijk bot aangetroffen dat in de tafonomische groep van het consumptieafval geschaard kan worden.

Conclusie
De resultaten van het archeologisch onderzoek gaven aanleiding tot aanpassingen in de voorgenomen bouwplannen op de onderzoekslocatie.

Foto's

« 1 van 3 »

Media

03-11-2009 De Stad Gorinchem
Geen stadsmuur, wel een kogel
Een oude stadsmuur werd niet gevonden. Wel leverden de opgravingen van de afgelopen week in de Keizerstraat interessante vondsten op uit het dagelijks leven van zo’n drie eeuwen geleden.
Lees meer…

30-10-2009 AD Rivierenland
Beerput geeft oude kogel prijs
Oude vestingmuur is waarschijnlijk verdwenen.
Lees meer…

Publicaties

A.J.D. Isendoorn, R.F. Engelse & A.Timmerse
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem) proefsleuvenonderzoek; Archeomedia B.V.; Rapport A10-038-R; Nieuwerkerk aan den IJssel; 2009.
Bekijk | Download (16,01 MB)

J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Keizerstraat 44a (2009) te Gorinchem; Tiel; 2012.
Bekijk | Download (1,68 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Keizerstraat 44 (2009) 51.831419, 4.978802

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 37590
vondstmelding: 416680
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.861-427.058
126.848-427.057
126.861-427.056
Toponiem:Keizerstraat 44a
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Archeomedia B.V. Nieuwerkerk aan den IJssel
Projectleider:Drs. D. Izendoorn
Opdrachtgever:Poort 6
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:26 oktober 2009
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.