Dalemwal, schiet­baan (2004)

Schietbaan

Resten van de schiet­baan op de Dalemwal (2004)

In 1891 kwam er van het Departement van Oorlog de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorinchem zijn naar aan­lei­ding hier­van nieu­we plan­nen ont­wik­keld die in de twee jaren daar­op vas­te vorm kre­gen. De aan­leg en bouw wer­den nog in 1893 aan­be­steed.

In 2004 maak­te Hollandia Archeologen een foto­rap­por­ta­ge van wat er nog van deze baan te zien is.

Foto’s

« 1 van 2 »

Literatuur

Kamphuis & Annema (2002)
Vestingwerken Gorinchem. Bouwhistorische rap­por­ta­ge, deel­rap­port 9b, De schiet­baan, Delft.
Flipbook | PDF (4 MB)

 

Voor meer his­to­ri­sche ach­ter­gron­den zie ook de blog van de Werkgroep Vesting Gorinchem.

Metadata

 

Archisnummer(s):-
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :-
Toponiem :Dalemwal, schiet­baan
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :Archeologisch : waar­ne­ming
Uitvoerder :Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider :Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :15 sep­tem­ber 2004
Vondsten & docu­men­ta­tie :Geen
DANS :-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.