Dalem­wal, schiet­baan (2004)

Schiet­baan

Gorinchem, Dalemwal, schietbaan (2004)

Res­ten van de schiet­baan op de Dalem­wal

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­ein­de de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorin­chem zijn naar aan­lei­ding hier­van nieu­we plan­nen ont­wik­keld die in de twee jaren daar­op vas­te vorm kre­gen. De aan­leg en bouw wer­den nog in 1893 aan­be­steed.

In 2004 maak­te Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een foto­rap­por­ta­ge van wat er nog van deze baan te zien is.

Foto’s

« 1 van 2 »

Lite­ra­tuur

Kamp­huis, bureau voor bouw­his­to­rie & Anne­ma bureau voor Bouw en Cul­tuur­his­to­rie
Ves­ting­wer­ken Gorin­chem, Bouw­his­to­ri­sche rap­por­ta­ge; deel­rap­port 9b, De schiet­baan; Delft; 2002.
Flip­book | PDF (4 MB)

Voor meer his­to­ri­sche ach­ter­gron­den zie ook de blog van de Werk­groep Ves­ting Gorin­chem.

Met­a­da­ta

 

Archisnummer(s):-
Topo­gra­fi­sche Kaart:38G
Coo­r­di­na­ten:-
Topo­niem:Dalem­wal, schiet­baan
Plaats:Gorin­chem
Gemeen­te:Gorin­chem
Pro­vin­cie:Zuid-Hol­land
Type onder­zoek:Arche­o­lo­gisch: waar­ne­ming
Uit­voer­der:Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen, Zaan­dijk
Pro­ject­lei­der:Drs. P.M. Floo­re
Opdracht­ge­ver:Gemeen­te Gorin­chem
Bevoegd gezag:Gemeen­te Gorin­chem
Aan­vang onder­zoek:15 sep­tem­ber 2004
Vond­sten & docu­men­ta­tie:Geen
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.