Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

 

Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van Gorin¬≠chem ! Nor¬≠maal gespro¬≠ken kun je het depot en de werk¬≠ruim¬≠te alleen op afspraak bezoe¬≠ken. Maar tij¬≠dens de Nati¬≠o¬≠na¬≠le Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠da¬≠gen van vrij¬≠dag 17 tot en met zon¬≠dag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De toe¬≠gang is gratis.

Van de prehistorie tot de 20ste eeuw

In het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot beheert de gemeen¬≠te Gorin¬≠chem vond¬≠sten die tij¬≠dens arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek zijn aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het depot bevat een gro¬≠te col¬≠lec¬≠tie. Vari¬≠√ę¬≠rend van pre¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠sche vuur¬≠ste¬≠nen werk¬≠tuig¬≠jes, gevon¬≠den op de Dalem¬≠donk, tot een reus¬≠ach¬≠ti¬≠ge zee¬≠mijn uit de Twee¬≠de Wereld¬≠oor¬≠log, ooit opge¬≠vist uit de Mer¬≠we¬≠de. Ook alle docu¬≠men¬≠ta¬≠tie van opgra¬≠vin¬≠gen, zoals teke¬≠nin¬≠gen en foto¬≠ma¬≠te¬≠ri¬≠aal, bewaart de gemeen¬≠te in het depot.

Opgraving achter het vroegere caf√© ‚Äėt Huys van Breughel

Tij¬≠dens de Nati¬≠o¬≠na¬≠le Arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠da¬≠gen zijn vond¬≠sten te zien afkom¬≠stig van de opgra¬≠ving aan de Knip¬≠steeg die in 2019 werd uit¬≠ge¬≠voerd. Tij¬≠dens dit onder¬≠zoek kwa¬≠men een deel van de 14de-eeuw¬≠se gracht van het Hof van Arkel, een leer¬≠looi¬≠e¬≠rij uit de 16de eeuw en de res¬≠ten van een 18de-eeuw¬≠se kolf¬≠baan tevoorschijn.

Kolfbaan

Pijp roken¬≠de kolf¬≠spe¬≠lers op een kolf¬≠baan ca. 1840

Gorcumse pijpen

Ook beste­den we aan­dacht aan de fabri­ca­ge van tabaks­pij­pen in de 17de en 18de eeuw. In deze peri­o­de waren in Gorin­chem vele pij­pen­ma­ke­rij­en actief. De bedrijf­jes waren voor­al geves­tigd aan de Kor­ten­dijk, in de Dalem­straat en rond de Kalk­ha­ven. Gorin­chem kreeg in 1656 als eer­ste stad in Hol­land een eigen beroeps­ver­e­ni­ging (gil­de) voor pijpenmakers.

Gor¬≠cum¬≠se pijp¬≠jes uit de 18de eeuw

Programma

  • Kin¬≠de¬≠ren (8‚ąí12 jaar) kun¬≠nen op vrijdag‚ÄĎ, zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag naar vond¬≠sten speu¬≠ren met een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor of opdrach¬≠ten uit¬≠voe¬≠ren tij¬≠dens een speur¬≠rou¬≠te. Voor de bes¬≠te speur¬≠ders valt daar¬≠mee een heus diplo¬≠ma te behalen !
  • Op zater¬≠dag¬≠mid¬≠dag is Jan van Oost¬≠veen aan¬≠we¬≠zig. Van Oost¬≠veen schreef als arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch mate¬≠ri¬≠aal¬≠spe¬≠ci¬≠a¬≠list vele publi¬≠ca¬≠ties over klei¬≠pij¬≠pen en aller¬≠lei soor¬≠ten (laken)loodjes die regel¬≠ma¬≠tig bij opgra¬≠vin¬≠gen wor¬≠den gevonden.
  • Op zater¬≠dag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur je eigen vond¬≠sten laten beoor¬≠de¬≠len door depot¬≠be¬≠heer¬≠der Mar¬≠tin Veen.

Adres

Het adres is Arkels¬≠edijk 24 in Gorin¬≠chem. Het depot zit in het gebouw van de brand¬≠weer¬≠ka¬≠zer¬≠ne. De ingang is aan de zij¬≠de van de Arkelsedijk.

 

Open middagen archeologiedepot Gorinchem 17,18 en 19 juni

Reacties zijn gesloten.