Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Grijp je kans : breng een bezoek tij¬≠dens de open mid¬≠da¬≠gen in het gemeen¬≠te¬≠lijk arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot van Gorinchem ! Normaal gespro¬≠ken kun je het depot en de werk¬≠ruimte alleen op afspraak bezoe¬≠ken. Maar tij¬≠dens de Nationale Archeologiedagen van vrij¬≠dag 17 tot en met zon¬≠dag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De toe¬≠gang is gratis.

Van de prehistorie tot de 20ste eeuw

In het arche¬≠o¬≠lo¬≠gie¬≠de¬≠pot beheert de gemeente Gorinchem vond¬≠sten die tij¬≠dens arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch onder¬≠zoek zijn aan¬≠ge¬≠trof¬≠fen. Het depot bevat een grote col¬≠lec¬≠tie. Vari√ęrend van pre¬≠his¬≠to¬≠ri¬≠sche vuur¬≠ste¬≠nen werk¬≠tuig¬≠jes, gevon¬≠den op de Dalemdonk, tot een reus¬≠ach¬≠tige zee¬≠mijn uit de Tweede Wereldoorlog, ooit opge¬≠vist uit de Merwede. Ook alle docu¬≠men¬≠ta¬≠tie van opgra¬≠vin¬≠gen, zoals teke¬≠nin¬≠gen en foto¬≠ma¬≠te¬≠ri¬≠aal, bewaart de gemeente in het depot.

Opgraving achter het vroegere caf√© ‚Äėt Huys van Breughel

Tijdens de Nationale Archeologiedagen zijn vond¬≠sten te zien afkom¬≠stig van de opgra¬≠ving aan de Knipsteeg die in 2019 werd uit¬≠ge¬≠voerd. Tijdens dit onder¬≠zoek kwa¬≠men een deel van de 14de-‚Äčeeuwse gracht van het Hof van Arkel, een leer¬≠looi¬≠e¬≠rij uit de 16de eeuw en de res¬≠ten van een 18de-‚Äčeeuwse kolf¬≠baan tevoorschijn.

Kolfbaan

Pijp rokende kolf¬≠spe¬≠lers op een kolf¬≠baan ca. 1840

Gorcumse pijpen

Ook beste­den we aan­dacht aan de fabri­cage van tabaks­pij­pen in de 17de en 18de eeuw. In deze peri­ode waren in Gorinchem vele pij­pen­ma­ke­rijen actief. De bedrijf­jes waren vooral geves­tigd aan de Kortendijk, in de Dalemstraat en rond de Kalkhaven. Gorinchem kreeg in 1656 als eer­ste stad in Holland een eigen beroeps­ver­e­ni­ging (gilde) voor pijpenmakers.

Gorcumse pijp¬≠jes uit de 18de eeuw

Programma

  • Kinderen (8‚ąí12 jaar) kun¬≠nen op vrijdag‚ÄĎ, zaterdag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag naar vond¬≠sten speu¬≠ren met een metaal¬≠de¬≠tec¬≠tor of opdrach¬≠ten uit¬≠voe¬≠ren tij¬≠dens een speur¬≠route. Voor de beste speur¬≠ders valt daar¬≠mee een heus diploma te behalen !
  • Op zater¬≠dag¬≠mid¬≠dag is Jan van Oostveen aan¬≠we¬≠zig. Van Oostveen schreef als arche¬≠o¬≠lo¬≠gisch mate¬≠ri¬≠aal¬≠spe¬≠ci¬≠a¬≠list vele publi¬≠ca¬≠ties over klei¬≠pij¬≠pen en aller¬≠lei soor¬≠ten (laken)loodjes die regel¬≠ma¬≠tig bij opgra¬≠vin¬≠gen wor¬≠den gevonden.
  • Op zaterdag- en zon¬≠dag¬≠mid¬≠dag kun je tij¬≠dens het vond¬≠sten¬≠spreek¬≠uur je eigen vond¬≠sten laten beoor¬≠de¬≠len door depot¬≠be¬≠heer¬≠der Martin Veen.

Adres

Het adres is Arkelsedijk 24 in Gorinchem. Het depot zit in het gebouw van de brand¬≠weer¬≠ka¬≠zerne. De ingang is aan de zijde van de Arkelsedijk.

Open middagen archeologiedepot Gorinchem 17,18 en 19 juni

Reacties zijn gesloten.