Resten vestingmuur met toren in de Hazewindhondstraat

Nadat de vestingtoren was weggebroken heeft met de ontstane opening in de muur opgevuld, Hazewindhondstraat Gorinchem

Dins­dag 10 okto­ber startte Tran­sect BV een arche­o­lo­gisch onder­zoek in de Haze­wind­hondstraat. Nadat eer­der fun­de­rin­gen van 17de eeuwse bebou­wing en een 18de eeuwse water­gang waren aan­ge­trof­fen, werd begin van deze week ook een deel van de mid­del­eeuwse ves­ting­muur bloot­ge­legd. Mid­del­eeuwse muur Op de kaart van Jacob van Deven­ter uit 1558 lijkt alsof de…

Lees ver­der