Open middagen archeologiedepot 17,18 en 19 juni

Nationale Archeologiedagen 2022

Grijp je kans : breng een bezoek tij­dens de open mid­da­gen in het gemeen­te­lijk arche­o­lo­gie­de­pot van Gorinchem ! Normaal gespro­ken kun je het depot en de werk­ruimte alleen op afspraak bezoe­ken. Maar tij­dens de Nationale Archeologiedagen van vrij­dag 17 tot en met zon­dag 19 juni is het depot van 14.00 tot 17.00 uur open voor…

Lees ver­der