Publicaties

 

Overzicht Archeologische publicaties Gorinchem

 
2017
W. Annema
De betekenis van de gevonden restanten van de vestingwerken buiten de Duivelsgracht te Gorinchem; Onderzoek verricht op basis van vergelijking van enkele kaarten van de vestingwerken van de stad in combinatie met enkele andere archiefbronnen; Stichting Menno van Coehoorn; Delft 2017.
Bekijk | Download (4 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologiedepot Gorinchem (2016); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 32e jaargang no. 1; p. 45-47.
2016
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem (2015); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 31e jaargang no. 1; p. 45-47.
S.M. Koeman
Archeologische boringen Merwedehaven Gorinchem; Archeodienst Rapport 867; Zevenaar 2016;
Bekijk | Download (3 MB)
K.T. Salomons & B.D. Honigh
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569; Zaandijk 2016.
BekijkDownload (12,6 MB)
N.W. Willemse
Ruimte voor de Rivier. Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren 2000-2015. Publicatie in opdracht van het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, Utrecht 2016; p. 80-85.
Bekijk | Download (47 MB)
2015
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische werkgroep gemeente Gorinchem (2014); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 30e jaargang no. 1; p. 44-48.
T. Hoogendijk
Laatmiddeleeuwse bewoning op de locatie van het Bluebandhuis in Gorinchem, Hollandia reeks 520; Zaandijk 2015.
Bekijk deel 1 | Download deel 1 (34 MB)  Bekijk deel 2Download deel 2 (34,9 MB)
M. Rijkelijkhuizen
Paardentuig en een handschoen, Enkele laat middeleeuwse leervondsten uit Gorinchem; in Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 65 no. 1, februari 2015; p. 10 - 13.
2014
J.E. van den Bosch
Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Buiten de Waterpoort 2-6, Gorinchem, gemeente Gorinchem; SOB Research; Heinenoord 2014.
BekijkDownload (3,23 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem 2013; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 29e jaargang no. 1; p. 45-48.
2013
A.V.A.J. Bosman
Het gebroken geweertje, determinatie van vondsten uit de meidagen van 1940, opgebaggerd in Gorinchem; Military Legacy Rapport ML 27; Dordrecht 2013.
Bekijk | Download  (1,38 MB)
P.M. Floore
Archeologische waarneming van de heulen in de Burgstraat te Gorinchem, Hollandia reeks 488; Zaandijk; 2013.
Bekijk | Download (10,07 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2012); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 28e jaargang no. 1; p. 34-36.
Bekijk | Download (122 kB)
T. Nales
Gorinchem, Lingewijk-Zuid; Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland); Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase); Transect-rapport 215; Utrecht 2013.
BekijkDownload (32,34 MB)
M. Rijkelijkhuizen
Two mystery objects and a calfskin glove: exceptional leather finds from Gorinchem, the Netherlands; Newsletter Archaeological Leather Group (ALG) 37; March 2013.
Bekijk | Download ( 2,45 MB)
K.T. Salomons
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland; Hollandia reeks 480; Zaandijk; 2013.
Bekijk | Download (5,57 MB)
2012
A. Buesink
Gorinchem. plangebied Merwededijk; Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase); BAAC Rapport V12.0005; Den Bosch; 2012.
Bekijk | Download (1,96 MB)
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2011); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 27e jaargang no. 1; p. 31-37.
K.A. Hebinck
Een bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van boringen voor een perceel (Sectie H, nummer 150) aan de Parallelweg te Gorinchem; ARC-rapporten 2012-65; Geldermalsen 2012.
Bekijk | Download (9,78MB)
T. Hoogendijk
Archeologische opgraving (AO) op de Groenmarkt te Gorinchem; Hollandia reeks 390; Zaandijk; 2012.
BekijkDownload (5,89 MB)
T. Hoogendijk
Een mysterieus bouwwerk op de Groenmarkt; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 27e jaargang no. 2; p. 8-21.
R.A.C. Kroes
Plangebied Bluebandhuis, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek; RAAP-notitie 4275.
Bekijk | Download (9,69 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Balensteeg 18-24  (2004) te Gorinchem; Tiel; 2012. Download (325 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Keizerstraat 44a  (2009) te Gorinchem; Tiel; 2012. Download (1,68 MB)
R. den Oude-De Wolf en H.Vrielink
Ofenkacheln in den Niederlanden-Neue Untersuchungen in: Blick nach Westen, Keramik in Baden und Elssas; 45. Internationales Symposium Keramikforschung Badisches-Landesmuseum Karlsruhe 25.-28.9 2012; S.290-303
M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de Arkelsedijk te Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 409; Zaandijk; 2012. Download (4,27 MB)
M. Sonders
Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op Haarweg 27 te Gorinchem, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 412; Zaandijk; 2012. Download (6,55 MB)
R.M. van der Zee
Laagdalemseweg 20, Dalem (gemeente Gorinchem); Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC Rapport 3176; 2012. Download (809 kB)
2011
T. Beijer
Haardstenen en de haard, Maaslandse haardstenen, productie, verspreiding, toepassing en versiering; Eijsden; 2011; p.60-62.
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2010); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 26e jaargang no. 1; p. 38-40.
M. Hanemaaijer
Merwededijk 13 & 14 te Gorinchem; Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek; ADC Rapport 2448; 2011. Download (712 kB)
T. Hoogendijk
Gorinchem; Groenmarkt; in Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2010; 42e jaargang 2011; p. 11-13. Download (3,97 MB)
T. Hoogendijk
Afgedankt huisraad van een luitenant-kolonel; Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 60 (2011); p.314-317.
T. Hoogendijk
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVO-P) en een archeologische opgraving (AO), Gorinchem Nieuwstad 7 a t/m d; Hollandia reeks 333; Zaandijk; 2011. Download (31,36 MB)
T. Hoogendijk (red.) met bijdragen van T.J.J. Vernimmen & M. d' Hollosy
In de schaduw van de Grote Kerk, een archeologische opgraving van het kerkhof bij de toren van de Grote Kerk in Gorinchem; Zaandijk; 2011.
M.R.T. Hooghof
Historisch bodemonderzoek Waaldijk 18 te Dalem; Rapport AV.0854; Gouda; 2011. Download (887 kB)
Horn en A.W.E. Wilbers
Waaldijk 18, Dalem Gemeente Gorinchem, Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase; B&G rapport 1069. Download (22,16 MB)
A.J.D. Isendoorn, R.F. Engelse & A.Timmerse
Archeologisch onderzoek aan de Keizerstraat 44 te Gorinchem (gemeente Gorinchem) proefsleuvenonderzoek; Archeomedia B.V.; Rapport A10-038-R; Nieuwerkerk aan den IJssel. Download (16,01 MB)
J. van Oostveen
Collectie Martin Veen; Tiel; 2011. Download (950,57 Kb)
J. van Oostveen
(Pijpaarden) beeldjes uit Gorinchem; Tiel; 2011. Download (443,54 kB)
J. van Oostveen
Gorinchem, pijpen Krijtstraat; Tiel; 2011. Download (4,43 MB)
J. van Oostveen
Het assortiment van de Gorinchemse tabakspijpenmaker Sijmen Groenhouwer; Tiel; 2011. Download (4,4 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen uit de collectie Ton Wijkamp; Tiel; 2011. Download (3,01 MB)
J. van Oostveen en R. Stam
Productiecentra van Nederlandse kleipijpen, een overzicht van de stand van zaken; 2011; p. 77-83
E. Poulus
Archeologisch bureauonderzoek Tinnegietersteeg Gorinchem, Hollandia reeks XXX; Zaandijk 2011. Download (15,7 MB)
M. Veen
Schrijfstiften uit Gorinchem; Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie; jaargang 60 2011; p. 298-300.
J. Wijnen
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Bedrijventerrein Oost II, Gorinchem, Gemeente Gorinchem; Zuidnederlandse Historische Notities 237; Archeologisch Centrum Vrije Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting; Amsterdam; 2011. Download (5,82 MB)
G.W.J. Spanjaard
Archeologisch bureau onderzoek Plangebied "Bastion 2" te Gorinchem in de gemeente Gorinchem; Doetinchem; 2011. Download (1,65 MB)
2010
T. Busch, W. van Hulten & M. Veen
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2009); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 25e jaargang no. 1; p. 37-41.
M. Hanemaaijer
Rijkswaterstaatsteunpunt "De Banne" Banneweg, Gorinchem, een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek; ADC rapport 2257; ADC-Archeoprojecten; Amersfoort; 2010. Download (3,81 MB)
T. Hoogendijk, M. d' Hollosy en T. Verminnen
Archeologische Opgraving (AO), Gorinchem-Achter de kerk/Krijtstraat; Hollandia-reeks nr. 296. Download (42,41 MB)
T. Koorevaar
In memoriam Peter von Hout; in Grondig Bekeken; Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 25e jaargang no. 3; p. 1-2.
J. van Oostveen
Loden en een messing voorwerp van een opgraving aan de Westwagenstraat 4, intern rapport. Download (838,77 kB)
J. van Oostveen
Loden voorwerpen van de opgraving Blijenhoek (1996) te Gorinchem, intern rapport. Download (323,18 kB)
J. van Oostveen
Loden voorwerpen van de opgraving Kazerneplein (1997), intern rapport. Download (51,86 MB)
J. van Oostveen
Metalen voorwerpen van de collectie Ton Wijkamp, intern rapport. Download (2,46 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van het prospectie onderzoek Bastion V (1999), intern rapport. Download (675,66 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Blijenhoek (1996) te Gorinchem; intern rapport. Download (5,92 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt (2003), intern rapport. Download (419,78 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, intern rapport. Download (311,21 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Kwekelstraat (2000), intern rapport, Download (3,72 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Rosmolensteeg (2007, 2008) te Gorinchem; intern rapport. Download (12,86 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem; intern rapport. Download (4,89 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem; intern rapport. Download (398,62 kB)
K. Wink
Plangebied aan de Boezem te Gorinchem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3512. Download (2,35 MB)
2009
E.H. Boshoven, A. Buesink, H.M.M. Geerts, J.S. Krist, L.A. Tebbens & J.M.J. Willems
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, een archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart; BAAC rapport V-08.0185. Download (6,40 MB)
T. Busch, E. van Rooijen, M. Veen, W. van Hulten & T. Koorevaar
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2008); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 24e jaargang no. 1; p. 36-39.
J.H.M. Eijk
Plangebied Bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem, gemeente Gorinchem, archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAAP-rapport 1753. Download (9,8 MB) Download bijlage (462 kB)
R. Exaltus & J. Orbons
Gorinchem, Spijksedijk 56 gemeente Gorinchem (ZH) een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek; Steekproefrapport 2009-03/13 Download (8,12 MB)
T. Hoogendijk
Gorinchem; Nieuwstad; in Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2009; 41e jaargang 2009; p. 11-16. Download (5,61 MB)
M.W. A. de Koning
Archeologisch onderzoek Groenmarkt 8 te Gorinchem, standaardrapportage opgraving; 2009; Archeomedia rapport A03-338-K; Download (58,23 MB)
S. de Kruif
Plangebied 7e Bastion aan het Nonnenveld 52, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek; RAAP-notitie 3230. Download (3,61 MB)
S. de Kruif
Plangebied Gorinchem-Noord, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een aanvullend bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase); RAAP-rapport 2114. Download (35,53 MB)
C. van der Linde
Archeologisch bureauonderzoek Asfaltcentrale Gorinchem; ARCADIS; 2009. Download (866,88 kB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Blijenhoek (1996) te Gorinchem; intern rapport. Download (5,92 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Kazerneplein (1997) te Gorinchem; intern rapport. Download (4,7 MB)
J. van Oostveen
Tabakspijpen van de opgraving Nieuwstad (2008) te Gorinchem; intern rapport. Download (2,70 MB)
B. Stamkot
Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofgebied?; in Historisch-Geografisch Tijdschrift; 2009-2; 58-72.
M.A. Tolboom
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, definitief onderzoek; 's-Hertogenbosch; 2009; BAAC-rapport A-07.0423. Download (12,01 MB)
R.W. Vanoverbeke
Archeologische opgraving aan de Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, gemeente Gorinchem; Zaandijk 2009, Hollandia reeks nr. 233. Download (2,66 MB)
Zonder naam
Nieuws uit de Nieuwstad; DIEP; Dordrecht; 11/2009; p. 29.
2008
S.M. Koeman
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bastion II te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008. Download (3 MB)
S.J. Kluiving en J.J. van Suijlekom
Geologisch bureauonderzoek plangebied Gorkum-Noord (Gemeente Gorinchem); GEO-LOGICAL; Delft; 2008
J.H.F. Leuvering
Bureauonderzoek Bagijnenwalstraat te Gorinchem; Synthegra; Doetinchem; 2008. Download (7,05 MB)
E. van Rooijen
Archeologisch Booronderzoek (IVO-ND) in de Schepenenstraat te Gorinchem; Zaandijk; 2008; Hollandia reeks nr. 224. Download (1,74 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Den Haan-terrein; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007 in Historisch Tijdschrift Holland; 40e jaargang; 2008; p. 60. Download (3 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Rosmolensteeg-hoek Kortendijjk; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007; in Historisch Tijdschrift Holland; 40e jaargang;  2008; p. 60-61. Download (3 MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Achter de Kerk; Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2008; p. 16. Download (5MB)
E. van Rooijen
Gorinchem: Arkelse Onderweg (Kop van de IJsbaan); Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2008; p. 16. Download (5 MB)
R.W. Vanoverbeke
Inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P), Rosmolensteeg-hoek Kortendijk, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2008;Hollandia reeks nr. 202. Download (2,57 MB)
T. Koorevaar & M. Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2007); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 23e jaargang no. 1; p. 35-37.
2007
S. Gerritsen
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) aan de Kortendijk 67-69 (Hamelhuis), gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 133. Download (1,16 MB)
S. Gerritsen met bijdrage van R.F. van Dijk
Definitief onderzoek aan de Balensteeg 18-24, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 54. Download (7,12 MB)
T. Koorevaar & M.Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2006); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 22e jaargang no. 1; p. 33-34.
A. Médard
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Den Breejen in de Lingewijk, Gemeente Gorinchem; Zaandijk 2007; Hollandia reeks nr. 166. Download (3,32 MB)
A.Médard
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein locatie 1, Gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2007; Hollandia reeks nr. 172. Download (1,45 MB)
J. van der Roest
Archeologisch onderzoek Gorinchem-Noord Bureauonderzoek; Grontmij Archeologische Rapporten 60. Download (14,68 MB)
E.J. van Rooijen
Bureauonderzoek afgraving uiterwaarden bij het bedrijventerrein Avelingen. Gemeente Gorinchem. Download (1 MB)
A. Willemsen
Gorinchem: a school around 1600 in: Back to the Schoolyard, The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education; p. 97-99; Studies in European Urban History 15; Turnhout 2008
2006
A. Broeken
Gorcumse bodemschatten; archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad; Gorcumse Monumentenreeks; Gorinchem; 2006.
T. Koorevaar
Nieuwe archeoloog in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 21e jaargang no. 4; p. 43.
T. Koorevaar
Boekbespreking: Gorcumse Bodemschatten; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 21e jaargang no. 4; p. 43-45.
A. van Mispelaar, C. Nyst en M. van Loon (red.)
De rol van Cultuurhistorie in Stedelijke Projecten; AAC-Projectenbureau; p. 20-22. Download (4,48 MB)
E.J. van Rooijen
Inventariserend veldonderzoek plangebied Hoog-Dalem, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2006; Hollandia reeks nr. 121. Download (3,26 MB) Bijlage (1,93 MB)
S. de Vos
Archeologische vooronderzoek Gorinchem Haarweg 23; Tilburg; Bilan rapportnummer 2006/97. Download (820 kB)
M. Veen & T. Koorevaar
Jaarverslag Archeologische Werkgroep Gorinchem (2005); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 21e jaargang no. 1; p. 33-35.
A.J. Wullink
Een archeologisch bureau-onderzoek aan de Kortendijk 113 en 115 te Gorinchem (Z-); ARC-rapporten 2005-61. Download (2,1 MB)
2005
E. de Boer
Gorinchem, Schotdeuren (ZH); Archeologisch vooronderzoek; Tilburg; Bilan rapportnummer 2005/34, Download (936 kB)
R.J.M. van Genabeek
Gorinchem Krijtstraat, Definitief Archeologisch Onderzoek; 's-Hertogenbosch; 2005; BAAC rapport 02.060. Download (47,44 MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Balensteeg; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 88-89. Download (1MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Blauwe Torenstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 89-90 Download (1MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Den Breejen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 90. Download (1MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Van Hoornestraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 91. Download (1MB)
S.Gerritsen
Gorinchem: Vissersdijk; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 91-92. Download (1MB)
H. van Haaster
Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren, Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775); BIAXiaal 216. Download (519,53 kB)
T. Koorevaar
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2004); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 20e jaargang no. 1; p. 36-39.
A. Müller
Plangebied Hoog Dalem, gemeente Gorinchem; archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veldonderzoek; RAAP-rapport 1161; Amsterdam; 2005. Download (1,65 MB) ; Bijlage 1 (248,47 kB); Bijlage 2 (27,98 MB)
L.Smole
Gorinchem: Keizerstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 90. Download (1MB)
L.Smole & J. Dijkstra
Gorinchem, opgraving Keizerstraat 2a; Amersfoort; 2005; ArcheoProjecten Rapport 349. Download (3,04 MB)
2004
A.J. Busch
Belangrijke archeologische vondst aan de Vissersdijk; Oud Gorcum Varia 2004-2; p. 111-113. Download (10 MB)
A.J. Busch
De Grote Toren; Oud-Gorcum Varia 2004-2; p.155-157. Download (10 MB)
A.J. Busch
Het schilderij van de Groenmarkt; Oud-Gorcum Varia 2004-2; p. 196-198. Download (10 MB)
S. Gerritsen
Inventariserend veldonderzoek aan de Vissersdijk, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 44. Download (5,74 MB)
S. Gerritsen
Inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem; Zaandijk 2004; Hollandia reeks nr. 43. Download (5,52 MB)
S. Gerritsen
Inventariserend veldonderzoek aan de Van Hoornestraat gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 41. Download (40,64 MB)
S. Gerritsen en S. Kluiving
Archeologisch booronderzoek plangebied Den Breejen in de Lingewijk, gemeente Gorinchem; Zaandijk; 2004; Hollandia reeks nr. 46. Download (3,32 MB)
H. van Haaster
Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem; Zaandijk; 2004; Biaxiaal 205. Download (2,55 MB)
R. Hoegen & M. Nokkert
Gorinchem: Groenmarkt; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2003 in Historisch Tijdschrift Holland; 36e jaargang 2004; p. 84. Download (1 MB)
P. von Hout
Vuurstolp met musketier; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19e jaargang no. 3; p. 17-19.
S.J. Kluiving
Bureau onderzoek voorafgaand aan het archeologisch inventariserend en waarderend booronderzoek Hoog Dalem, Gorinchem, GEO-LOGICAL; Delft; 2004. Download (1,23 MB)
T. Koorevaar
Van de werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2003); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19e jaargang no. 1; p. 28-29.
C. Lugtenburg
Reactie op "Vuurstolp met musketier"; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 19e jaargang no. 4; p. 22-23.
E.A. Schorn
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase; BAAC-rapport 04-022; 's-Hertogenbosch; 2004. Download (4,88 kB)
G. Vroegh
Eenige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat; in Oud-Gorcum Varia 2004-1; p. 26-35. Download (10 MB)
2003
G.T.C. van de Berg en P.M. Floore
Archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Vroedschapstraat te Gorinchem; Zaandijk; 2003; Hollandia reeks nr. 21. Download (3,5 MB)
H. van den Berge, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele
In Gorcum gebakken; aardewerk, kleipijpen en wandtegels; Gorinchem; 2003.
C. van der Esch
Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 18e jaargang no. p.18-20.
H. van Haaster
Op zoek naar de voedingsgewoonten van de familie Van Arkel, een botanisch onderzoek aan de inhoud van enkele beerputtenen mestkuilen uit de 14e-17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem; Zaandam; 2003; BIAXiaal 177. Download (2,18 MB)
R.M. Jayasena
Gorinchem Politiedistrictsbureau, Aanvullend Archeologisch onderzoek; 's-Hertogenbosch; 2003; BAAC rapport 03.037. Download (3,49 MB)
E. Kaptijn 
Archeologische begeleiding aan de Groenmarkt  te Gorinchem; Nieuwerkerk aan den IJssel; juli 2003; Archeomedia Rapport A03-205-Y. Download (1,54 MB)
S. Kluiving & B. van Spréw
Aanvullende archeologische inventarisatie Gorinchem Vroedschapstraat; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/7. Download (1,65 MB)
S. Kluiving & J.J. van Suijlekom
Gorinchem, Grote Haarsekade, Archeologisch vooronderzoek; Tilburg; 2003; Bilan rapportnummer 2003/45. Download (2,42 MB)
T. Koorevaar & M.Veen
Van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (jaarverslag 2002); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 18e jaargang no. 1; p. 22-23.
J.T. Zeiler & D.C. Brinkhuizen
Resten van rijke maaltijden, archeozoölogisch onderzoek van botmateriaal uit de Krijtstraat te Gorinchem (14e-17e eeuw); Leeuwarden; 2003; ArcheoBone rapport nr. 35. Download (1,75 MB)
2002
S. M. Dautzenberg
De opgraving van de synagoge te Gorinchem; Zaandijk; 2002; Hollandia reeks nr. 5. Download (7,35 MB)
I. Dolman en A. van den Berg
Archeologische werkgroep Gorinchem in nieuwe ruimte; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 17e jaargang no. 2; p. 3-4.
S.J. Kluiving
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem); Tilburg; 2002; BILAN 2002/21. Download (416,95 kB)
T. Koorevaar en M. Veen
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep Gorinchem (2001); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 17e jaargang no. 1; p.21.
M. Köppen & R. Robijns
Veilige Vesting, De versterking van de Gorcumse stadswallen; Gorinchem; 2002
C. Nicholson-van der Plaat
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002; p. 79. Download (1 MB)
C.C. Nicholson & M. van Dasselaar
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem; Nieuwerkerk aan de IJssel; 2002; Archeomedia A01-599-Z01. Download (4,68 MB)
C.C. Nicholson & M. van Dasselaar
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Vissersdijk 76 t/m 90 te Gorinchem; Nieuwerkerk aan de IJssel; 2002; Archeomedia A01-599-Z02. Download (4,66 MB)
C. Nicholson-van der Plaat & M. de Koning
Gorinchem: Vissersdijk 76-90; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002 p. 79. Download (1 MB)
D.C.M. Raemaekers
Plangebied Laag Dalem; gemeente  Gorinchem; effectbepaling van gronddeformatie op de archeologische vindplaats "Dalemse Donk"; RAAP-rapport 783. Download (19,08 MB)
J.P.L. Vaars
Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren); Zaandijk; 2002; Hollandia reeks nr. 9. Download (12,30 MB)
J.P.L. Vaars & P.M. Floore
Archeologische waarneming op Bastion IX, Dalemwal te Gorinchem; Zaandijk 2002; Hollandia reeks nr. 2. Download (2,0 MB)
2001
A.J. Bonke, R.F. van Dijk & M.J.J. Dautzenberg
Archeologische Begeleiding Melkheul te Gorinchem, Amsterdam; 2001. Download (969,99 Kb)
A. den Braven
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem; in Oud-Gorcum Varia; 2001-1; p. 72-73. Download (15 MB)
B.Jansen
Gorinchem, Laag Dalem; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2000 in Historisch Tijdschrift Holland; 33e jaargang 2001; p. 84. Download (2 MB)
P.C. von Hout
De Gorinchemse aspotten; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwedestreek van de AWN; 16e jaargang no. 4; p. 4-7.
T. Koorevaar
Jaarverslag archeologische werkgroep Gorinchem (2000); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 16e jaargang no. 1; p. 35-37.
C. Nicholson
Verkennend Archeologisch Bodemonderzoek Kleine Haarsekade 125-126 te Gorinchem; Nieuwerkerk aan de IJssel; 2001; Archeomedia A01-468-Z02. Download (1,76 MB)
B.I. Smit en J.W. de Kort
Plangebied Laag-Dalem, gemeente Gorinchem, archeologisch onderzoek t.b.v. inrichtingsadvies Dalemse Donk; Amsterdam; 2001; RAAP-rapport 749. Download (3,79 MB)
2000
A. den Braven
Bezoek aan de  werkruimte in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15e jaargang no. 3; 2000; p. 72-73.
P.C. von Hout
Pijpenstort van Willem Teeck (ca. 1600-1674) te Gorinchem; Pijpelogische Kring Nederland; nr. 90; 2000; p. 1226-1227.
P.C. von Hout
Benen voorwerp uit Gorinchem; in Oud-Gorcum Varia; 2000-1; p. 64. Download (12 MB)
B. Jansen & D.H. de Jager
Plangebied Laag-Dalem gemeente Gorinchem: Een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI); RAAP-rapport 603; 2000 Download (3,72 MB)
T. Koorevaar
Vindplaats Gorinchem wordt toch nog opgegraven; in Oud-Gorcum Varia 2000-1; p. 65. Download (12 MB)
T. Koorevaar
Nieuws van de werkgroep Archeologie Gorinchem (jaarverslag 1999); in Oud-Gorcum Varia 2000-2; p. 131-132. Download (11 MB)
T. Koorevaar
Dalemse donk ontdekt; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15e jaargang no. 3; p. 21
T. Koorevaar & M. Veen
Jaarverslag werkgroep Gorinchem 1999; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 15e jaargang no. 1; p. 38-40.
E.A. van der Kuijl
Gorinchem: Krijtstraat 6-10; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999 in Historisch Tijdschrift Holland; 32e jaargang; 2000 p. 370. Download (22 MB)
E.A. van der Kuijl
Gorinchem: Zusterstraat 19; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1999 in Historisch Tijdschrift Holland; 32e jaargang; 2000;  p. 370-371. Download (22 MB)
E.A. van der Kuijl
Verkennend archeologisch onderzoek Zusterstraat 9 en Krijtstraat; Arnicon; 2000; Download (481 Kb)
G.J.R. Maat & R.W. Mastwijk
Alvusion Injuries of Vertebral Endplates; in: International Journal of Osteoarchaeology; vol.10; New York; 2000. Download (1,91 MB)
1999
S. M. Dautzenberg
Archeologisch prospectie onderzoek aan Bastion V te Gorinchem; Amsterdam; 1999 download (4 MB), bijlagen (152 kB)
T. Koorevaar & M. Veen
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1998); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 14e jaargang no. 1; 1999; p.38-40.
T. Koorevaar & M. Veen
Archeologische werkgroep Gorinchem (jaarverslag) 1998; in Oud-Gorcum Varia; 1999-2; p. 172. Download (18 MB)
1998
P. M. Floore
Het kasteel van de heren van Arkel; in Oud-Gorcum Varia; 1998-2; p. 198-202. Download (26 MB)
P. M. Floore
Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein, Gorinchem 1997; Rotterdam; augustus 1998. Download (6,10 MB)
P. M. Floore
Archeologisch onderzoek van de laat-middeleeuwse stadsmuur aan de Keizerstraat te Gorinchem. Download (758 kB)
P. M. Floore met bijdagen van A.J. Busch en H. Strattmann
Archeologisch onderzoek van de begraafplaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem; Rotterdam; 1998. Download (788,10 kB)
H. van Haaster & K. Hänninen
Plantaardigheden onder het Kazerneplein, resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan de beerkelder van het Huis van Paffenrode in Gorinchem; Amsterdam; september 1998; BIAXaal 68. Download (1,28 MB)
Th. de Jong
Dieren op het plein, opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem; Eindhoven; juni 1998; ArcheoService Rapport nr. 7. Download (2,23 MB)
J. Koonings
Opgravingen in Gorinchem, lezing door Pieter Floore; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 13e jaargang no. 3; 1998; p.29-34.
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1997); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 13e jaargang no. 1; 1998; p. 32-34.
M. Veen
De Blauwe Toren; in Oud-Gorcum Varia; 1998-3; p.280-284. Download (17 MB)
1997
P. M. Floore
Het kasteel van de Heren van Arkel; in: Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 12e jaargang no. 4; 1997; p. 25-30.
H. van Haaster & C. Cavallo
Plantaardige en dierlijke resten uit de opgraving Blijenhoek te Gorinchem; Amsterdam; 1997; BIAXiaal 45. 1996: Download (1,56 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1996); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 12e jaargang no. 1; 1997; p. 18-20.
T. Koorevaar
Gorinchem: Blijenhoek; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1996 in Historisch Tijdschrift Holland; 29e jaargang; 1997; p. 425; 1997. Download (19 MB)
T. Koorevaar
Gorinchem: Vestingweg; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1996 in Historisch Tijdschrift Holland; 29e jaargang; 1997; p. 425; 1997. Download (19 MB)
1996
P.M. Floore
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 2; 1996; p. 41-46. Download (245 kB)
P.M. Floore
De opgraving van de Blijenhoek te Gorinchem; Oud-Gorcum Varia 1996-3; p. 198-203. Download (13 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag werkgroep Gorinchem 1995; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 1; 1996; p. 34-35; Download (54 kB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Jaarverslag werkgroep Gorinchem (1995); Oud-Gorcum Varia 1996-2; p. 170. Download (18 MB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 1; 1996.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg-Molenstraat (1995); in Oud-Gorcum Varia; 1996-2; p. 170-171. Download (18 MB)
T. Koorevaar
Werkruimte in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 2; 1996; p. 1-3.
T. Koorevaar
Stand van zaken in Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 3; 1996; p. 5-9.
T. Koorevaar & C. Lugtenburg
Gorinchem, Dalemse Dijk; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 11e jaargang no. 4; 1996; p. 6-8.
1995
W.M.A. Hessing
Gorinchem; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1994; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 27e jaargang no. 6; 1995. Download (18 MB)
T. Koorevaar
Archeologisch bodemonderzoek Bornsteeg (1994) Gorinchem; Wijngaarden Z-H.; 1995, intern rapport. Download (1,38 MB)
T. Koorevaar
Jaarverslag van de werkgroep Gorinchem (1994); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10e jaargang no. 1; 1995; p.33-35.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Revetsteeg (1994); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10e jaargang no. 1; 1995
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994); Oud-Gorcum Varia; 1995-1; p. 90-91. Download  (10 MB)
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Bornsteeg (1994); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10e jaargang no. 1; 1995
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994); in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 10e jaargang no. 1; 1995.
T. Koorevaar
Opgravingen in Gorinchem, Boerenstraat (1994); Oud-Gorcum Varia; 1995-1; p. 90. Download  (10 MB)
1994
B. Stamkot
Latijns onderwijs te Gorinchem; in Oud-Gorcum Varia; 1994-2; p. 95-110. Download (11 MB)
1992
J. van der Meulen, J.P. Brinkerink & P.C. von Hout
Tabaksnijverheid in Gorinchem; Leiden; 1992.
1991
P.C. von Hout
Gorinchem; Bagijnenwal pijpenmakersafval; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1990; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 23e jaargang no. 6; 1991; p. 356. Download (15 MB)
1990
W.A.M. Hessing
Gorinchem, Laagdalemseweg, vondst ligger van Romeinse handmolensteen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1989; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 22e jaargang no. 6; 1990; p. 341. Download (14 MB)
M.J. Waale
De Arkelse Burcht, lezing op 29 maart 1990; Oud-Gorcum Varia; 1990-3; p. 142-148. Download (10 MB)
1989
T.Koorevaar
Gorinchem, Laagdalemseweg; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 4e jaargang no. 3; 1989. Download (460 kB)
1988
T.Koorevaar
De maalsteen uit Gorinchem; in Grondig Bekeken: Tijdschrift van de Afdeling Lek- en Merwestreek van de AWN; 4e jaargang no. 4; 1989. Download (290 kB)
1988
J. Hollestelle & M.C.W. Veen
Een gebakken haardplaat met heraldische figuren; Westerheem 1988-4; p. 234-239. Download (10,1 MB)
1987
D.P. Hallewas
Gorcum; Kortendijk vondst haardsteen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 19de jaargang no. 6; 1987; p. 334. Download (10 MB)
1984
D. P. Hallewas
Gorcum; Krabsteeg; vondst muurresten mogelijk in verband Blauwe Toren; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1983; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 16e jaargang no. 6; 1984; p. 322. Download (8 MB)
P.C. von Hout & P.K. Smiesing
Korte pijpen uit Gorinchem; Westerheem 1984-4; p. 166-168. Download (10 MB)
1983
A. Bruijn & P.C. von Hout
Aardewerk ringen van Gorinchemse pijpenmakers; Westerheem; 1983-6; p. 379-381. Download (122 Kb)
1982
A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pijpenpot uit Gorinchem; Westerheem; 1982-3; p. 104-112. Download (8,83 MB)
A. Bruijn & P.C. von Hout
Een pijpenpot uit Gorinchem (vervolg); Westerheem; 1982-5; p. 212-217. Download (992 Kb)
1978
H. Sarfatij
Gorinchem, Wijdschild vondst funderingen kasteel heren van Arkel; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1977; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 10e jaargang no. 6; 1978; p. 308. Download (7 MB)
1976
H. Sarfatij
Gorinchem, Wijdschild muurresten kasteel heren van Arkel aangetroffen tijdens werkzaamheden ravelijnen; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1975; Regionaal Historisch Tijdschrift Holland; 8e jaargang no. 6; 1976; p. 276. Download (8 MB)

Reageren is niet mogelijk