Opgraving voormalig kerkhof Groenmarkt-Achter de kerk

Dinsdag 7 november startte Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgraving naar het voormalige kerkhof op de Groenmarkt-Achter de Kerk. Het onderzoek is noodzakelijk in verband met het planten van een viertal lindebomen op deze plek als onderdeel van de herinrichting van dit gebied. De werkzaamheden zullen naar schatting 2 weken in beslag nemen. De op te graven locaties worden met hekwerk afgeschermd. Wel blijft het mogelijk door enkele openingen in het hek mee te kijken.

Kerkhof
Zoals in veel dorpen en steden vormde de kerk het middelpunt van de nederzetting. In 1263 werd een aan Sint Maarten gewijde kerk in gebruik genomen. De toren raakte in een onweer in 1361 zwaar beschadigd en werd vervangen door de huidige toren waaraan tussen 1450 en 1517 is gebouwd. Mogelijk werden vanaf de bouw van de eerste kerk in Gorcum op de gewijde grond rond het kerkgebouw overledenen begraven.

Grote kerk Gorinchem 1755

Grote Kerk 1755, Jan Caspar Philips, collectie Universiteitsbibliotheek Leiden

Tientallen skeletten verwacht
Naar verwachting worden de komende weken enkele tientallen graven gevonden. Alle skeletten worden zorgvuldig geborgen, waarna een uitgebreid fysisch antropologisch onderzoek zal plaatsvinden. Het opgraven, documenteren en analyseren van menselijk skeletmateriaal is een tijdrovende klus. De eindresultaten zullen daarom pas over 1 tot 2 jaar beschikbaar zijn.

Al eerder tijdens een onderzoek in 2008 werden op deze plek 53 individuen geborgen en uitgebreid onderzocht. Lees meer…

 

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.