Booronderzoek Buiten de Waterpoort

Booronderzoek Buiten de Waterpoort Gorinchem 30 augustus 2017

Onderzoek Buiten de Waterpoort 30 augustus 2017

Woensdag 30 augustus jl. werden rond de eerder bij archeologisch onderzoek aangetroffen muurresten Buiten de Waterpoort mechanische grondboringen verricht om een beter zicht te krijgen in de situering van nog onder de grond aanwezige resten, zodat het funderings- en palenplan van het te bouwen hotel hierop kunnen worden aangepast. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de vergunninghouder en archeologisch begeleid door SOB-research, bijgestaan door enkele vrijwilligers van het gemeentelijk depot.

Foto-impressie

« 1 van 3 »


Haalbaarheidsonderzoek
De vergunninghouder van het hotel Buiten de Waterpoort heeft een voorstel gedaan om de archeologische vondsten in te passen in het te bouwen hotel. Dit voorstel dient eerst onderzocht te worden op haalbaarheid, waarvoor vergunninghouder goedkeuring van het college wenste. Het college heeft zich, na consultatie van de gemeenteraad over het betreffende voorstel, positief uitgesproken. De vergunninghouder heeft hiermee groen licht van het college om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, bij gebleken haalbaarheid mag hij zijn voorstel uitvoeren.

Deel of print dit bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.