Zegellood

Zegellood, meellood (ca. 1900-1913)
Meelfabriek J. Kant van Andel en Zoon Gorinchem

Beschrijving

Zegel­lood van de stoom­meel­fa­briek van J. Kant van Andel & Zoon in Gorin­chem. Deze ver­ze­ge­lingslood­jes zaten beves­tigd aan de meel­zak­ken en waren bedoeld om de her­komst en kwa­li­teit van het meel te garan­de­ren.1 Dit zak­loodje is gevon­den aan de oever van de Linge.

Kant van Andel & Zoon

Jan Kant van Andel was, aan­van­ke­lijk nog met zijn com­pag­non Van Waard­hui­zen, sinds 1864 mede-eige­naar van de wind­ko­ren- en pel­mo­len op Bas­tion VI. Zij start­ten hier samen een meel­fa­briek. In 1873 kreeg Kant van Andel de fabriek vol­le­dig in eigen­dom, maar niet voor lang. Al in 1877 zag hij zijn wind­mo­len in vlam­men opgaan. 2

Gezicht van de bezetting van het ijs, tegen den dijk en omkruijing van het steenen wachthuis, buiten de Waterpoort te Gorinchem, den 20.n Februarij 1799

Krui­end ijs in 1799 met links de Pel­mo­len, detail teke­ning door Cor­ne­lis de Jon­ker (1807)

In het­zelfde jaar dat Kant van Andel de pel­mo­len ver­wierf, liet hij een modern bedrijfs­pand aan de Appel­dijk (31) bou­wen.3 Hierin werd een stoom­ma­chine met een capa­ci­teit van 26 pk geplaatst. De stoom­meel­fa­briek van J. Kant van Andel & Zoon leverde pro­duc­ten door het gehele land.

J. Kant van Andel, fabriekspand uit 1873 (Appeldijk 31), sluitzegel, advertentie uit 1876.

Appel­dijk 31, fabrieks­pand gebouwd in 1873, sluit­ze­gel, adver­ten­tie 1876.

Na het over­lij­den van Jan Kant van Andel in 1880 werd zijn bedrijf voort­ge­zet. In 1899 breidde de firma uit met een machi­nale brood‑, beschuit- en koek­fa­briek 4 en becon­cur­reerde daar­mee voort­aan zijn eigen afnemers.

In 1913 werd het bedrijf een naam­loze ven­noot­schap.5 Sep­tem­ber 1940 beslo­ten de aan­deel­hou­ders de N.V. Kant van Andel’s Graan en Meel­han­del te ont­bin­den.6

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Zegellood
Voorzijde: J. Kant van Andel & Zoon - Gorinchem, binnen cirkel
Keerzijde: № 0, binnen cirkel
Materiaal:Lood
Productie:Nederland
Datering:±1900-1913
Afmetingen:Diameter: 15 mm (maximaal)
Dikte: 2,7 mm (maximaal)
Gewicht: 5,77 gram
Vindplaats:Lingeoever, particuliere vondst.
Vondstnummer:-
Herkomst:Schenking B. Nater, St. Mitre les Remparts.
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/zegellood/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

Documentatie

Gorinchem in bedrijf Busch, A.J. (1992)
Gorinchem in bedrijf, Midden-Holland in bedrijf-reeks 5, Alphen aan den Rijn, p. 32-34.
WorldCat | Flipbook | PDF (19 MB)
Busch, A.J. (1978) Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem. Busch, A.J. (1978)
Molens in Gorinchem. Wetenswaardigheden over de plaatselijke molens in de loop der eeuwen, Merewade, facetten van Gorcums verleden 1, Gorinchem, p. 42, 60-61.
WorldCat | Flipbook | PDF (8 MB)
Oostveen, J. van (2021) Gorinchem Een oude collectie met tabakspijpen ontsloten, Tiel. Oostveen, J. van (2021)
Gorinchem Een oude collectie met tabakspijpen ontsloten
, Tiel, p. 6-7.
Flipbook | PDF (21 MB)
Materiaal: Lood
Periode: Nieuwe tijd C: 1850-heden
Toepassing: Economie
Vindplaats: Lingeoever
<< Overzicht